Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rosyjscy eksperci zainteresowani "zagadką" wojennego cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 18, lipiec 2011

Rosyjscy eksperci zainteresowani "zagadką" wojennego cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Czy uda się w pełni ustalić personalia pochowanych i odnaleźć ich rodziny ?? - badania naukowe w tym kierunku zostały już rozpoczęte. W ostatnich dniach do Żarowskiej Izby Historycznej napłynęło pismo od Pani Zili Tomaszewskiej, która prowadzi badania z zakresu poszukiwania grobów żołnierzy radzieckich w Polsce i ich rodzin. Na podstawie artykułu pt. "Niewyjaśniona zagadka cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie" (opublikowany na na stronie Izby, rosyjskim badaczom udało się dokonać pierwszych interesujących ustaleń. Z danych archiwalnych, wykazów osobowych i in. wynika, że imiona i nazwiska, a także daty urodzenia i śmierci 11 pochowanych na żarowskim cmentarzu żołnierzy radzieckich, utrwalone zostały także na nagrobkach w Oławie, Świdnicy i Wałbrzychu !!. Trudno na obecnym etapie badań powiedzieć dlaczego tak się stało, czy może zaszła tu pomyłka, czy z jakiegoś nieznanego powodu było to celowe działanie.

Żmudna kwerenda archiwalna przeprowadzona przez rosyjskich badaczy wykazała również inną nieścisłość, mianowicie pochowani na żarowskim cmentarzu żołnierze: Karnij P.W. (Карний П.В. ur. 1913, poległy 16.04.1945 r.) i kapitan Saiczenko T. I. (Саиченкo Т.И. (poległy w czerwcu 1945 r.), w ogóle nie figurują w wykazie osobowym Armii Radzieckiej z lat 1944-45 !!. Pani Zilia Tomaszewska sugeruje ewentualną pomyłkę/zaniedbanie w pisowni nazwisk przy ich utrwalaniu na tablicach żarowskiego cmentarza wojennego. Nie mniej jednak rodziny pochowanych w Żarowie żołnierzy Armii Czerwonej nigdy nie zostały poinformowane o miejscu wiecznego spoczynku swoich bliskich. Temat cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie odbił się szerokim echem w Federacji Rosyjskiej. W wyjaśnienie jego "zagadki" oraz odnalezienie rodzin pochowanych na nim żołnierzy, zaangażowani są najlepsi eksperci naukowi zza naszej wschodniej granicy.

Link do tematu rozwiniętego na stronie rosyjskiej

 Składamy podziękowania Ekspertom Rosyjskim za podjęcie tematu oraz zgłaszamy chęć dalszej współpracy.

Мы благодарны Русской экспертов для принятия субъектом и мы сообщаем о желании дальнейшего сотрудничества

Do tematu wojennego cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie oraz katastrofy amerykańskiego bombowca B-17G pod Wierzbną dołączą niebawem inne ciekawe historie. Zmierzymy się bowiem z tajemnicą śmierci niemieckiego generała – dowódcy odcinka obrony w okolicach Żarowa w 1945 r., który za chęć kapitulacji przed oddziałami radzieckimi został rozstrzelany przez żołnierzy SS i pochowany rzekomo na starym cmentarzu w Łażanach. Inną zagadką są nieoznaczone mogiły w pobliżu Imbramowic, w których spoczywać mogą zamordowani na przełomie lat 40 i 50-tych działacze Polskiego Podziemia Antykomunistycznego (??).
Bogdan Mucha
GCKiS Żarów/Żarowska Izba Historyczna
Uwzględniając odbiorców oraz popularność jaką cieszy się strona Żarowskiej Izby Historycznej w Federacji Rosyjskiej prezentujemy artykuł "Niewyjaśniona zagadka cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie" przetłumaczony na język rosyjski.
"Необъяснимые загадки военном кладбище в Советской Армии солдат Жаров"
Война кладбище воинов Советской Армии на текущей улице. Армия в Żarów была основана в июне 1945 года из-за надписи, расположенный на задней плоскости памятников, расположенных на его территории. Он был похоронен на советских солдат, эксгумированных из временной могилы погибших в непосредственной близости от ламп накаливания за февраль и июнь 1945 года. По словам выживших записей, три года спустя (апрель 1948) похоронен на кладбище других советских воинов, были эксгумированы из могил разбросаны по окрестные поля и луга.Кладбище было закрыто решением Национального совета района Żarów от 4 марта 1953 года. Сравнение текущего состояния кладбище сегодня, с сохранением документации поднимает основной вопрос - сколько советских солдат были на самом деле похоронен в Żarów?
Кладбище было создано рядом затем Объединенная химическая Фабрики "Силезия" (парк завода и оснований принадлежащих завод по измерению 3600 кв.м). В настоящее время добровольные пожарные станции, прилегающих к пожарной команде на север и жилых зданий (бывшие административные помещения "Силезия") с юга. План распят военное кладбище в Север - Юг из могил orientowanymi Восток - Запад. На кладбище в настоящее время пять могилах солдат Советской Армии. На основании надписи размещены на столах прикреплены к обелиску, можно выделить две братские могилы и 3 индивидуальных могил.
 
Курган (№ 1) капитан Красной Армии Саиченкo Т.И. (Saiczenko Т. И.), убитого в июне 1945 года

С севера (пожарная), кладбище находится могила человека (могила № 1), упал офицер Советской Армии.Границы сама бетонная стена могилы 10x20 см выступающие над уровнем земли. Установите на могиле памятник состоит из постамента сделана из гранитных блоков размером 150x150 см и расположены на треугольной формы, пирамидальный обелиск из бетона с высоты 2 м. обелиск в верхней части (восточная сторона), который прилагается изготовлен из бронзы, пяти-звезды, окрашенные красным цветом. Ниже прикреплен массив из белого мрамора, измерительные 65x50 см с гравированной надписью: "Здecь похоронен капитан красной армии Саиченко Т.И. погибший при выполнене боевого задания в июне 1945 г. - Здесь похоронен капитан Красной Армии Saiczenko TI убит в выполнении боевых задач в июне 1945 года ". На задней плоскости обелиск (с запада) в нижней части выгравирован надпись: Памяатник построен в июлье 1945 г. - Памятник возведен / установить в июне 1945 года ". Около прямоугольные могилы набор из четырех углу забора, пирамидальные filarkami, трубы соединен с входом с востока.

 
Курган (№ 2) коллективное 18-сюда павших солдат Красной Армии

Двигаясь дальше на юг в сторону старого biurowcom "Силезия" на кладбище находится братская могила (могила № 2), который был похоронен здесь 18 советских солдат.Границы могила была сделана как и прежде, при заливке бетонной стеной 10х20 см выступающие над уровнем земли. Установите на могиле памятник состоит из постамента сделана из гранитных блоков размером 2,60 2 х, 60x0, 90 я установил для него в форме треугольной пирамиды обелиск бетон с высоты 2,80 м. обелиск в верхней части (восточная сторона) прилагается из бронзы, пятиконечная звезда, окрашенная красным цветом. Ниже прикреплен массив из белого мрамора размером 1,50 х0, 95 м с гравированной надписью: ". Вечная слава героям павшым в боях за свободу и независимость советской родины - вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость советского отечества" Ниже приведены следующие имена выгравированы даты рождения и смерти:
Каюков Т.А. (Kajukow T.A.), 1905, 22.02.1945
Андронов В.Я. (Andronow W.J.), 1915, 22.02.1945
Трудненко Г.С. (Trudnienko G.S.), 1905, 20.02.1945
Козленков А.В. (Kozlienkow A.W.) 1926, 22.02.1945
Затык М.В. (Zatyk M.W.), 1918, 08.03.1945
Аскалепов Д.П. (Askaliepow D.P.), 1926, 20.03.1945
Курманов П.А. (Kurmanow P.A.), 1905, 19.03.1945
Кадученко А.Е. (Kaduczenko A.E.), 1912, 25.03.1945
Заклевский В.К. (Zakliewskij W.K.), 1909, 25.03.1945
Акимов П.А. (Akimow P.A.), 1926, 28.03.1945
Белик А.М. (Bielik A.M.), 1908, 30.03.1945
Осовский И.З. (Osowskij I.Z.), 1919, 02.02.1945
Бондаренко Д.М. (Bondarienko D.M.), 1924, 05.02.1945
Бузевский А.А. (Buziewskij A.A.), 1913, 20.02.1945
Кабалин И.И. (Kabalin I.I.), 1922, 13.04.1945
Карний П.В. (Karnij P.W.), 1913, 16.04.1945
Пастушенко М.Д. (Pastuszenko M.D.), 1898, 07.05.1945

На задней плоскости обелиск (с запада) в нижней части выгравирован надпись: Памяатник построен в июлье 1945 г. - Памятник возведен / установка по июнь 1945 года ». Вокруг площади контур могилы сделали забор измерения 6,10 х7, 70 м, которая состоит из десяти пирамидальные столбы, соединенные трубами с входом с востока
 
Курган (№ 3) Красной Армии лейтенант Назаров Н.Ф. (Назаров N.F.) убит в июне 1945 года

С братской могиле (№ 2) примыкает к юго одной могиле (могила № 3), который был похоронен следующий офицер Красной Армии.Границы могиле бетонной стеной 10х20 см выступающие над уровнем земли. Установите на могиле памятник состоит из постамента сделана из гранитных блоков размером 150x150 см и расположены на треугольной формы, пирамидальный обелиск из бетона с высоты 2 м. обелиск в верхней части (восточная сторона), который прилагается изготовлен из бронзы, пяти-звезды, окрашенные красным цветом. Ниже прикреплен массив из белого мрамора, измерительные 65x50 см с гравированной надписью: "Здecь похоронен леитинант красной армии Назаров Н.Ф. погибший при выполнене боевого задания в июне 1945 г. - Здесь похоронен Красной Армии лейтенант Н. Ф. Назаров убит в выполнении боевых задач в июне 1945 года. "На задней плоскости обелиск (с запада) в нижней части выгравирован надпись: Памяатник построен в июлье 1945 г. - Памятник возведен / установить в июне 1945 года ". Около прямоугольные могилы набор из четырех углу забора, пирамидальные filarkami, трубы соединен с входом с востока

 
Курган (№ 4) коллектив, в котором лежат двое неизвестных по имени к Красной танковой армии
 
Впоследствии, второе массовое захоронение (могила № 4), в которой лежат два советских танковых корпусов. Границы могилы, как и предыдущие, был выполнен в виде бетонной стены 10x20 см выступающие над уровнем земли. Установите на могиле памятник состоит из постамента сделана из гранитных блоков размером 200x200 см и расположены на треугольной формы, пирамидальный обелиск из бетона с высоты 2,5 м. обелиск в верхней части (восточная сторона), который прилагается изготовлен из бронзы , пятиконечная звезда, окрашенная в красный цвет. Ниже прикреплен массив из белого мрамора размером 0,80 х0, 65 м с гравированной надписью: "Здecь похороненны два бойца танкиста красной армии повших смертью храбрых в боях за Советскую родину против немецких фашистских захватуиков Фамиля даных товарищеи неизвестны! E-Танк Н.106/112 Здесь похоронены двое солдат Красной экипажа танка армии были убиты в боях смертью храбрых за советскую Родину от немецко-фашистских захватчиков, эти имена / данные сопровождает неизвестный! Танк Намбер 106/112 е ". На задней плоскости обелиск (с запада) в нижней части выгравирован надпись: Памяатник построен в 1945 г августe. - Памятник возведен / установить в августе 1945 года ". Вокруг площади контур могилы сделали забор измерения x7 6.10, 70 м, который состоит из четырех пирамидальных столбов, соединенных труб с входом с восточной стороны.

 
Курган (№ 5) Лейтенант Понамарев И.С. (Ponamariew I.S.). По описанию Юлиана Parzulka 1949 года похоронен в гробнице из девяти красноармейцев

Последняя могила (могила № 5), расположенный на кладбище Советской Армии в войне является серьезным Żarów носит имя другого офицера Красной Армии. Бетонные обсуждались obramująca стене рядом с могилой изготовлены из гранитных блоков плинтус размером 150x150 см, действие которого разворачивается в треугольной формы, пирамидальные обелиск бетон с высоты 2 м. обелиск в верхней части (восточная сторона), который прилагается изготовлен из бронзы, пяти- звезды, окрашенные красным цветом. Ниже прикреплен массив из белого мрамора, измерительные 65x50 см с гравированной надписью: "Здесь похоронен леитинант красной армии Понамарев И.С. погибший при выполнене боевого задания 17.02.1945 г. - Здесь похоронен лейтенант Красной Армии Ponamariew IS воинствующий убит в выполнении задач 17/02/1945 ". Установить забор вокруг могилы четыре угловых, пирамидальная filarkami, связанных между собой трубки с входом с восточной стороны.

Документация Советской Армии военном кладбище в Żarów являются: подробное техническое описание на кладбище вместе с эскиза, сделанных Джулиан Parzulka - президент Общества польско-советской дружбы в Żarów, нарисованного на 27/06/1949 и письмо Президиума Национального Совета округа Свидница 18,10 0,1950 по эксгумации останков советских воинов, проведенного в 1948 году в районе Свидница. Расхождение между фактическим состоянием кладбища и описания 1949 года относятся к общему числу солдат похоронили в нем. В настоящее время чтение надписи на скрижалях обелиски, вы можете рассчитывать на 23 солдат похоронены в пяти могилах - 3 человек и 2 группы. Техническое описание показывает, что в 1949 году на кладбище был похоронен в Żarów 30 советских солдат в пять могил, но два отдельных и трех коллективных договоров. В качестве третьего коллективного могила гробница Джулиан точки Parzulka (№ 5) - теперь в качестве индивидуального с именем лейтенанта Ponamariewa на борту. По описанию в могиле, которая была похоронена восемь солдат эксгумированы в октябре 1948 года, и один умер в этом году. Автор документации, также вспоминает, что когда один из солдат эксгумировали обнаружили советский паспорт со следующими данными: "Рыбалка Дмитрий Авернович, Конетантиновка Украина, год рожд. 1891 (57 лет), Район Абрузинекий, Колхозник, Число Дети:... Елена 1924 г, Василий 1926 г, Анастази 1928 г, Паспорт выдан 03/21/1937, Абрузинекий Н.К.В.Д. - Дмитрий Рыбалка Awiernowicz, Konietantinowka - Украина, год рождения 1891 (57 лет), округ Abruziniekij, колхозник, Количество детей: Eliena 1924 году Василий 1926, Анастасия, 1928, паспорт был выдан 21.03.1937, Abruziniekij НКВД ". Документация содержит информацию о выполнении забора общей могиле членами Ассоциации польско-советской дружбы в Żarów, который был создан из материалов (цемент, песок, железо) выступил завод «Силезия». В техническом описании, но нет никакого упоминания любого памятника (сделанные после 1949), и могилы были земле-форму. Кроме того, при обсуждении второго массового захоронения (№ 2) было опущено одно из похоронены солдаты - Пастушенко М.Д. (Pastuszenko медико-санитарная служба), 1898, 05/07/1945.

 

Эскиз военном кладбище в красноармейцев составленный Джулиан Żarów Parzulka - президент Польского общества дружбы - советские от 06/27/1949

Письмо Президиума Национального Совета округа Свидница 18.10.1950 информирования советской эксгумации проводится в графстве Свидница ("из района муниципалитет Żarów семь могилы были перенесены на кладбище в Żarów")

Информация, содержащаяся в описании Джулиан Parzulka не подтвердить, ни текущее состояние могилы (выгравированы табличка с именем одного солдата - лейтенант Ponamariew IS) или ранее упомянутые письма Президиума Национального Совета округа Свидница 18.10.1950 г., ссылаясь на семь солдат эксгумировали Совета СССР от 13.04.1948, (J. Parzulka упомянуть эксгумации советских солдат, только в октябре 1948 г.). Внимание в то время как метод нанесения имена 18 советских солдат, погибших здесь, на борту коллективной могиле (могила № 2). Одиннадцать имен хронологическом порядке здесь в соответствии с датой смерти - с февраля до конца марта 1945 года. Еще семь имен были помещены в сходным образом - с февраля по апрель 1945 года, возможно, это семь эксгумированы которые см. список в письме были Национальный совет районного бюро Свидница. Тем не менее, мы теперь в состоянии ответить на вопрос, где же обсуждаются расхождение. Разве в 1949 году, при подготовке описания памяти Юлиана Parzulka неудачу в ситуации, когда годом ранее лично участвовал в эксгумации и строительства на кладбище в Żarów? Если нет, то почему на борту могила № 5 имеет только имя лейтенанта Ponamariewa без память остается в недрах Дмитрий Awiernowicza Rybałki? Puzzle Советской Армии военном кладбище в Żarów остается неразрывной.

В заключение, напомним события от 1973 года, когда военное кладбище в Żarów посетила жена и дочь одного из погибших солдат и похоронили здесь - Кабалин И.И. (Kabalin II), который, как выяснилось, он был по происхождению поляком силы, воплощенные в рядах Советской Армии в 1939 году. Следует помнить, что жители восточных провинций Республики, оккупированной СССР в 1939 году рассматривались как советские граждане - получили новые документы и в соответствии с обязанностью службы в Красной Армии. С помощью вежливый нынешнего президента Муниципальные - Муниципальные Ассоциации польских ветеранов и бывших политических заключенных, г-н Вацлав Rzeczyckiego, упал солдат семьи после 28 лет может сделать цветы на его могилу и привести землю в урну сделанные żarowską "Силезия".

10.05.1973 семья упал солдатской находится с визитом в Żarów (Первичный школа № 1). Слева направо сидят: В. Rzeczycki (нынешний президент ZKRPiBWP), Бузевская Р.И. (Buziewskaja RI) - дочь упала, Храмова В. (Chramowa W.) - жена упала

Первое резюме расчеты похоронили в польском советских солдат были сделаны после окончания эксгумации, которая состоялась между 1948-1954. В этот период были эксгумированы около 400 тысяч советских солдат. Этот результат увеличился после эксгумации в последующие годы 1957-1958. По словам источников, стороны России, на территории Польши погибло около 600 тыс. солдат. Следующая подсчитать количество захоронений советских солдат и произошло в 60-х. Из этих, что на территории Польши были похоронены в 1944-1945 годах около 500 тысяч солдат, убитых в бою или умерли от ран. Советской Армии солдат захоронений были зафиксированы в 477 местах, из которых 175 являются кладбищ (в том числе 55 совместно с солдатами польской армии), 71 - размещение расположенных на муниципальной или религиозных кладбищ (в том числе 26 совместно с солдатами из других армий) и 210 - и коллективных могилах сингл. В конце 80-х и начале 90-х, то Министерство экономического планирования и строительства предприняла шаги для уточнения его записей. По результатам собранных данных количество советских солдат хоронили мертвых в боевых действиях и заключенных, которые погибли при различных обстоятельствах увеличилась по сравнению с результатами 1974-1975 годы (места захоронения 612), примерно до 700 записал себе. Речь шла о коллективных или индивидуальных могилах, опущены в предыдущей регистрации переписей, или неточно определены. Количество погребенных солдат, особенно заключенных во многих случаях неизвестны. Для тех, кто заинтересован в теме читайте статью Вацлава Radziwinowicza пт «4 миллиона красноармейцев, погибших в войну так и не был похоронен."

Разработка
Bogdan Mucha
Жаров/Польшa

 

© 2022 Żarowska Izba Historyczna

Friday the 12th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.