Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Udział mieszkańców Mielęcina w I wojnie światowej

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 26, lipiec 2021

Przed wybuchem I wojny światowej, ziemia w Mielęcinie (wówczas Pfaffendorf w powiecie strzegomskim – Kreis Striegau) rozdzielona była między duże sołectwo, 9 gospodarstw kmiecych i 16 zagrodniczych. Uprawiano zboże, ziemniaki, buraki cukrowe oraz rośliny pastewne (koniczynę i buraki). Administracyjnie do Mielęcina należały okręgi leśne „Hummelbusch” i „Beatenwald” z leśniczówką. Wieś liczyła 393 mieszkańców, spośród których 351 było wyznania katolickiego. Listy strat armii niemieckiej z lat 1914-1919 [a], wymieniają nazwiska 58 mieszkańców Mielęcina, którzy wzięli udział w I wojnie światowej. Wśród nich byli: Adler Paul, Auras Richard, Becker August, Becker Emil,Becker Heinrich, Becker Hermann, Becker Paul, Bock Bruno, Filbig Paul, Fluder Heinrich, Gramer Gustav, Hartwig Alfred, Henschel August, Hoffmann Alfred, Hoffmann August, Hoffmann Franz, Hoffmann Joseph, Hoffmann Richard, Hoffmann Robert, Hoffmann V Josef, Hoffmann V Richard, Jung Hermann, Kattner Heinrich, Knapp Richard, Licht Bruno, Lindner Paul, Maatz Albrecht,Müller Emil, Müller Josef, Neugebauer Paul, Nitsche August, Nitsche Franz, Nitsche Heinrich, Nixdorf August, Nixdorf Wilhelm, Puder Paul, Reich Bruno, Richter Heinrich, Scharfenberg Alfred, Scharfenberg Gustav, Scharfenberg Paul, Scharfenberg Richard, Schenk Joseph, Schiller Richard, Schmidt Franz, Schramm Hermann, Schremmer Robert, Seidel Paul, Spielvogel Georg, Stiller Karl, Stiller Konrad, Thamm Paul, Thamm Richard, Thamm Robert, Thiem Paul, Weiner Georg, Werner Richard, Zimmer Paul [b]. Spośród tej liczby: 13 mieszkańców Mielęcina poległo w walce lub zmarło w szpitalach polowych, 12 zaginęło na polu walki, 22 zostało lekko a 11 ciężko rannych [c].

 

 

Uczestnicy I wojny światowej z Mielęcina (Pfaffendorf, Kr. Striegau):

 

1. Adler Paul, Pułk Fizylierów Gwardii (9.kompania) / 6. Brygada Gwardii / 3. Dywizja Gwardii / Rezerwowy Korpus Gwardii / 2. Armia, lekko ranny w bitwie między Narajówką i Złotą Lipą, Verlustlisten Preußen Nr 661 z 17.10.1916, str. 15575

● Adler Paul, ur. 23.12, kapral, lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 1006 z 5.12.1917, str. 21931

2. Auras Richard, ur. 23.12, zaginiony, Verlustlisten Preußen Nr 1298 z 22.11.1918, str. 27837

3. Becker August, 22. Rezerwowy Pułk Piechoty (3. kompania) / 12. Rezerwowa Dywizja / VI. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – poległy w walkach pod Verdun, pochowany na cmentarzu Séchault (Francja), kwatera 3, grób 85, Verlustlisten Preußen Nr 363 z 26.10.1915, str. 9608

4. Becker Emil, 48. Rezerwowy Pułk Piechoty (9. kompania) / 9. Rezerwowa Brygada Piechoty / 5. Rezerwowa Dywizja / III. Rezerwowy Korpus / 1. Armia – poległy w walkach nad Szczarą i Serweczem, Verlustlisten Preußen Nr 601 z 8.08.1916, str. 13872

5. Becker Heinrich, ur. 26.10, ciężko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 1257 z 2.10.1918, str. 26689

6. Becker Hermann, 38. Rezerwowy Pułk Piechoty (6. kompania) / 22. Rezerwowa Brygada Piechoty / 12. Rezerwowa Dywizja / VI. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – poległy 1.4.1915 w walkach pod Verdun, pochowany w Le Palais à Quiberon (Francja), grób 64, Verlustlisten Preußen Nr 197 z 13.04.1915, str. 5855

7. Becker Paul, ur. 28.05., ciężko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 1205 z 2.08.1918, str. 25403

● Becker Paul, ur. 8.05, lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 954 z 4.10.1917, str. 20991

8. Bock Bruno, 41. Pułk Piechoty „von Boyen” (5. Wschodniopruski) – 3. kompania / 1. Brygada Piechoty / 1. Dywizja Piechoty / I. Korpus Armii / 8. Armia – lekko ranny w walkach pod Kirilibaba (Rumunia), Verlustlisten Preußen Nr 688 z 17.11.1916, str. 16332

9. Filbig Paul, ur. 6.04., lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 1188 z 13.07.1918, str. 25026

10. Fluder Heinrich, ur.6.05.1897, zaginiony, Verlustlisten Preußen Nr 741 z 23.01.1917, str. 17269

● Gramer Gustav, ur. 13.05.1896, lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 891 z 23.07.1917, str.19738

11. Gramer Gustav, ur. 13.05., zaginiony, Verlustlisten Preußen Nr 1247 z 20.09.1918, str. 26407 (wymieniony w książce adresowej Mielęcina z 1940 roku: Gustav Grammer – Arbeiter [Robotnik], Pfaffendorf 2)

12. Hartwig Alfred, 66. Pułk Piechoty (3. Magdeburski) / 13. Brygada Piechoty / 7. Dywizja Piechoty / IV. Korpus Armii / 1. Armia – zaginiony w walkach pod Artois, Verlustlisten Preußen Nr 675 z 2.11.1916, str.15991

13. Henschel August, starszy szeregowy, 38. Rezerwowy Pułk Piechoty (11. kompania) / 22. Rezerwowa Brygada Piechoty / 12. Rezerwowa Dywizja / VI. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – ciężko ranny w walkach pod Artois, Verlustlisten Preußen Nr 601 z 8.08.1916, str. 13870

14. Hoffmann Alfred, ur. 21.06.1896, poległy, pochowany na cmentarzu Asfeld (Francja), kwatera 4, grób, 278, Verlustlisten Preußen Nr 831 z 11.05.1917, str. 18454

15. Hoffmann August, ur. 1.06., ciężko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 1283 z 1.11.1918, str. 27384

16. Hoffmann Franz, starszy szeregowy, 333. Pułk Piechoty (2. kompania) / 178. Brygada Piechoty/ 89. Dywizja Piechoty – ciężko ranny w walkach nad Berezyną, Olszanką i Krewijanką, Verlustlisten Preußen Nr 531 z 16.05.1916, str. 12519

17. Hoffmann Joseph, 333. Pułk Piechoty (4. kompania) / 178. Brygada Piechoty/ 89. Dywizja Piechoty – lekko ranny w walkach pod Modlinem, Verlustlisten Preußen Nr 303 z 17.08.1915, str. 8211

18. Hoffmann Richard, 271. Rezerwowy Pułk Piechoty (6. kompania) / 82. Rezerwowa Dywizja – ciężko ranny w walkach nad Prypecią, Verlustlisten Preußen Nr 391 z 29.11.1915, str. 10453

19. Hoffmann Robert, ur. 27.02., poległy, pochowany na cmentarzu Aussonce (Francja), kwatera 1, grób 848, Verlustlisten Preußen Nr 1229 z 30.08.1918, str. 25927

20. Hoffmann V Josef, ur. 20.07., zaginiony, Verlustlisten Preußen Nr 987 z 12.11.1917, str. 21571

21. Hoffmann V Richard, 22. Pułk Piechoty „Keith” (1. Górnośląski) / 23. Brygada Piechoty / 11. Rezerwowa Dywizja / VI. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – zaginiony, Verlustlisten Preußen Nr 612 z 21.08.1916, str.14228

22. Jung Hermann, 154. Pułk Piechoty (5. Dolnośląski) – 1. kompania) / 18. Brygada Piechoty / 9. Dywizja Piechoty / V. Korpus Armii / 5. Armia – ciężko ranny podczas walk na Wzgórzach Mozeli, Verlustlisten Preußen Nr 362 z 25.10.1915, str. 9585

23. Kattner Heinrich, ur. 10.03., zaginiony, Verlustlisten Preußen Nr 1280 z 29.10.1918, str. 27289

24. Knapp Richard, 38. Pułk Fizylierów „ General Feldmarschall Graf Moltke” – II. Batalion, 5. kompania / 21. Brygada Piechoty / 11. Dywizja Rezerwowa / VI. Korpus Rezerwowy / 4. Armia – lekko ranny podczas bitwy nad Sommą, Verlustlisten Preußen Nr 679 z 7.11.1916, str. 16094

25. Licht Bruno, sierżant, 51. Pułk Piechoty Landwehry (4. Dolnośląski) – 11. kompania / 22. Brygada Piechoty Landwehry / 4. Dywizja Landwehry / Korpus Landwehry / 9. Armia – ciężko podczas bitwy pod Słonimiem, Verlustlisten Preußen Nr 330 z 17.09.1915, str. 8815

26. Lindner Paul, 21. Rezerwowa Brygada Piechoty (3. kompania) / 11. Rezerwowa Dywizja / VI. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – zaginiony podczas walkach pod Artois, Verlustlisten Preußen Nr 513 z 25.04.1916, str.12176

27. Maatz Albrecht, 10. Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma II (1. Śląski) – 2. kompania / 21. Brygada Piechoty / 11. Dywizja Piechoty / VI. Korpus Armii / 4. Armia – zaginiony podczas bitwy nad Sommą, Verlustlisten Preußen Nr 663 z 19.10.1916, str.15632

28. Müller Emil, 226. Rezerwowy Pułk Piechoty (8. kompania) / 97. Brygada Piechoty / 49. Dywizja Piechoty / V. Korpus Armii – lekko ranny podczas bitwy pod Huminem, Verlustlisten Preußen Nr 165 z 4.03.1915, str. 5102 (wymieniony w książce adresowej Mielęcina z 1940 roku: Emil Müller – Bauer [Rolnik/Gospodarz], Pfaffendorf 17)

29. Müller Josef, ur. 26.12.1892, 10. Rezerwowy Pułk Piechoty / 21. Rezerwowa Brygada Piechoty / VI. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – zaginiony podczas walk na linii Antwerpia - Mozela, Verlustlisten Preußen Nr 1317 z 14.12.1918, str. 28261

● Müller Josef Verlustlisten, 26.12., lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 957 z 8.10.1917, str. 21050

30. Neugebauer Paul, ur. 23.03., lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 1105 z 5.04.1918, str. 23067 (wymieniony w książce adresowej Mielęcina z 1940 roku: Paul Neugebauer – Arbeiter [Robotnik], Pfaffendorf 37)

31. Nitsche August, 5. Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka I (4. Wschodniopruski) – 5. kompania / 71. Brygada Piechoty / 36. Dywizja / XVII. Korpus Armii – lekko ranny podczas bitwy pod Stolnikami, Verlustlisten Preußen Nr 199 z 15.04.1915, str. 5896

32. Nitsche Franz, 141. Pułk Piechoty „Kumler” - III. Batalion, 11. kompania / 87. Brygada Piechoty / 35. Dywizja / XVII. Korpus Armii – ranny w walkach 15. - 18.03.1915 pod Stolnikami, Verlustlisten Preußen Nr 193 z 8.04.1915, str. 5738

● Nitsche Heinrich, ur.18.07.1882, lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 1265 z 11.10.1918, str. 26901

33. Nitsche Heinrich, sierżant, ur. 18.07., zaginiony, Verlustlisten Preußen Nr 871 z 29.06.1917, str.19376

34. Nixdorf August, ur. 11.08.1884, 40. Pułk Artylerii „Altmark” / 7. Brygada Artylerii / 7. Dywizja / IV. Korpus Armii – lekko ranny podczas walk na linii Antwerpia - Mozela, Verlustlisten Preußen Nr 1372 z 22.02.1919, str. 29311

35. Nixdorf Wilhelm, 38. Rezerwowy Pułk Piechoty (7. kompania) / 22. Rezerwowa Brygada Piechoty / 12. Rezerwowa Dywizja / VI. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – lekko ranny podczas walk pod Verdun, Verlustlisten Preußen Nr 164 z 3.03.1915, str. 5082

36. Puder Paul, 10. Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma II (1. Śląski) – 10. kompania / 21. Brygada Piechoty / 11. Dywizja Piechoty / VI. Korpus Armii / 4. Armia –ciężko ranny w walkach na zachód od Peronne, Verlustlisten Preußen Nr 359 z 21.10.1915, str. 9491

37. Reich Bruno, 7. Rezerwowy Pułk Piechoty (8. kompania) / 17. Rezerwowa Brygada Piechoty / 9. Rezerwowa Dywizja / V. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – lekko ranny podczas walk pod Verdun, Verlustlisten Preußen Nr 113 z 30.12.1914, str. 3882

● Reich Bruno, ur. 16.10. lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 1146 z 25.05.1918, str. 23813

38. Richter Heinrich, Batalion Piechoty Landsturmu „Striegau” (VI. 21) – 3. kompania, zmarł w szpitalu, pochowany na cmentarzu Rancourt (Francja), kwatera 4, grób 308, Verlustlisten Preußen Nr 701 z 4.12.1916, str. 16694

39. Scharfenberg Alfred, ur. 11.09. lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 953 z 3.10.1917, str. 20980 (wymieniony w książce adresowej Mielęcina z 1940 roku: Alfred Scharfenberg – Arbeiter [Robotnik], Pfaffendorf 12)

40. Scharfenberg Gustav, 233. Rezerwowy Pułk Piechoty – I. Batalion, 1. kompania / 101. Rezerwowa Brygada Piechoty / 51. Dywizja Piechoty, poległy w walkach nad Izerą, Verlustlisten Preußen Nr 251 z 17.06.1915, str. 7035

41. Scharfenberg Paul, ur. 4.12.1891, poległy, pochowany na cmentarzu Langemark (Belgia), kwatera B, grób 17240, Verlustlisten Preußen Nr 873 z 2.07.1917, str. 19417

42. Scharfenberg Richard, ur. 7.01, ranny 23.08.1915, Verlustlisten Preußen Nr 1019 z 20.12.1917, str. 22153 (wymieniony w książce adresowej Mielęcina z 1940 roku: Richard Scharfenberg, Pfaffendorf 31)

43. Schenk Joseph, 184. Pułk Piechoty (9. kompania) / 183. Dywizja Piechoty – lekko ranny podczas walk na Wzgórzach Mozeli, Verlustlisten Preußen Nr 693 z 24.11.1916, str.16468

44. Schiller Richard, sierżant, ur. 31.01., lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 1107 z 8.04.1918, str. 23090

45. Schmidt Franz, 47. Pułk Piechoty Landewhry (2. Dolnośląski) – 11. kompania / 19. Brygada Piechoty Landwehry / 80. Rezerwowa Dywizja / V. Korpus Armii – lekko ranny podczas walk nad Szczarą i Serweczem, Verlustlisten Preußen Nr 346 z 6.10.1915, str. 9196

46. Schramm Hermann, 11. Rezerwowy Pułk Piechoty (3. kompania) / 21. Rezerwowa Brygada Piechoty / 11. Rezerwowa Dywizja / VI. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – ranny podczas walk pod Verdun, Verlustlisten Preußen Nr 40 z 2.10.1914, str. 724

47. Schremmer Robert, 38. Pułk Piechoty Landwehry (4. kompania) / 38. Brygada Landwehry / 38. Dywizja Landwehry – zmarł w szpitalu, Verlustlisten Preußen Nr 686 z 15.11.1916, str.16276

48. Seidel Paul, 57. Pułk Piechoty Landwehry (5. kompania) / 18. Dywizja Piechoty / VII. Korpus Armii – zaginiony podczas bitwy pod Baranowiczami, Verlustlisten Preußen Nr 602 z 9.08.1916, str.13903

49. Spielvogel Georg, starszy szeregowy, ur. 9.11.1893, 156. Pułk Piechoty (3. Śląski) – 9. kompania / 23. Brygada Piechoty / 11. Rezerwowa Dywizja / VI. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – poległy podczas walk pod Arras, Verlustlisten Preußen Nr z 16.05.1917, str.18519

50. Stiller Karl, Rezerwowy Pułk Artylerii „Jüterbog” (5. bateria) – zmarł w szpitalu, pochowany na cmentarzu Maissemy (Francja), kwatera 7, grób 1091, Verlustlisten Preußen Nr 702 z 5.12.1916, str.16722

51. Stiller Konrad, 10. Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma II (1. Śląski) – 2. kompania / 21. Brygada Piechoty / 11. Dywizja Piechoty / VI. Korpus Armii / 4. Armia – lekko ranny podczas walk pod La Bassée i Arras, Verlustlisten Preußen Nr 277 z 17.07.1915, str. 7654

52. Thamm Paul, kapral, 38. Rezerwowy Pułk Piechoty (4. kompania) / 22. Rezerwowa Brygada Piechoty / 12. Rezerwowa Brygada / VI. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – lekko ranny podczas walk pod Verdun, Verlustlisten Preußen Nr 192 z 7.04.1915, str. 5708 (wymieniony w książce adresowej Mielęcina z 1940 roku: Paul Thamm – Bauer (Rolnik/Gospodarz), Pfaffendorf 10)

53. Thamm Richard, ur. 8.04., poległy, Verlustlisten Preußen Nr 948 z 27.09.1917, str. 20886

54. Thamm Robert, 156. Pułk Piechoty (3. Śląski) – 5. kompania / 23. Rezerwowa Brygada Piechoty / 11. Rezerwowa Dywizja / VI. Rezerwowy Korpus / 5. Armia – poległy podczas bitwy pod Verdun, pochowany na cmentarzu Dannevoux (Francja), kwatera 1, grób 123, Verlustlisten Preußen Nr 506 z 14.04.1916, str.12043

55. Thiem Paul, ur. 19.05., lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 1151 z 31.05.1918, str. 23950

56. Weiner Georg, ur. 27.10., ciężko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 1086 z 12.03.1918, str. 22913

57. Werner Richard, 38. Pułk Fizylierów „ General Feldmarschall Graf Moltke” – II. Batalion, 5. kompania / 21. Brygada Piechoty / 11. Dywizja Rezerwowa / VI. Korpus Rezerwowy / 4. Armia – lekko ranny podczas walk 16. - 22.10.1914, Verlustlisten Preußen Nr 83 z 22.11.1914, str. 2819

58. Zimmer Paul, ur. 29.12., lekko ranny, Verlustlisten Preußen Nr 925 z 31.08.1917, str. 20364

 

Przypisy:

[a] Verlustlisten Preußen Nr: 40, 83, 113, 164, 165, 192, 197, 193, 199, 277, 303, 330, 346, 359, 362, 363, 391, 506, 513, 531, 601, 602, 612, 661, 663, 675, 679, 686, 688, 693, 701, 702, 741, 831, 835, 871, 873, 891, 925, 948, 953, 954, 957, 987, 1006, 1086, 1105, 1019, 1107, 1146, 1151, 1188, 1205, 1229, 1247, 1257, 1265, 1280, 1283, 1298, 1317, 1372

[b] Listy najprawdopodobniej niekompletne. Brak nazwisk mieszkańców, którzy odbyli służbę i powrócili bez odniesienia ran

[c] Brak informacji o powrocie osób zaginionych w walce (śmierć lub niewola i powrót do domu po wojnie ?)

 

Posiadacie wiedzę na temat interesujących miejsc, budowli, a może znacie jakąś ciekawą historię ?? Podzielcie się z nami swoją wiedzą lub starociami z domowych strychów, głębokich szuflad oraz rodzinnych albumów. Wszelkie informacje, skany fotografii i dokumentów możecie przesyłać bez wychodzenia z domu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Zobacz też:
1. Udział mieszkańców Kalna w I wojnie światowej
2. Udział mieszkańców Marcinowiczek, Pyszczyna i Tarnawy w I wojnie światowej
3. Udział mieszkańców Przyłęgowa w I wojnie światowej
4. Udział mieszkańców Siedlimowic w I wojnie światowej
5. Udział mieszkańców Żarowa w I wojnie światowej
6. Udział mieszkańców Gołaszyc i Pożarzyska w I wojnie światowej
7. Zaginione płyty z kościoła w Zastrużu
8. Podwodne groby mieszkańców gminy Żarów
9. S.M.S. "Pommern" – podwodny grób Paula Ludwiga z Gołaszyc
10. Pomnik poległych podczas I wojny światowej mieszkańców Wierzbnej

 

Źródła i ilustracje:
1. Deutschen Verlustlisten 1914-1919
2. T. Ciesielski, Żarów. Historia Miasta i Gminy, Żarów 2006
3. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
4. Archiwum autora

Opracowanie
Bogdan Mucha

© 2022 Żarowska Izba Historyczna

Friday the 1st. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.