Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jenieckie komanda pracy na terenie Imbramowic w latach 1941-45, cz.1

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 06, sierpień 2018

Podczas II wojny światowej Niemcy hitlerowskie utworzyły sieć około 12 000 obozów i więzień zarówno na terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięto około 18 mln osób z 30 krajów. Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź w specjalnych obozach jenieckich. Te ostatnie noszące skrót Kgf-Lager (niem. Kriegsgefangenenlager) dzieliły się na: Frontstalag – obóz frontowy, Dulag – obóz przejściowy (filtracyjny), Dulag Luft – obóz przejściowy dla lotników, Oflag – obóz dla oficerów, Stalag – obóz dla szeregowych i podoficerów, Marlag – obóz dla marynarzy, Milag – obóz dla marynarzy floty handlowej. Terytorium III Rzeszy podzielone zostało na Okręgi Wojskowe (Wehrkreis), którym podlegały także okręgowe dowództwa obozów jenieckich. Oznaczenie przykładowego obozu jenieckiego np. Stalag VIII A Görlitz, oznaczało obóz jeniecki dla szeregowych i podoficerów (Stalag) utworzony jako pierwszy (A) w VIII Okręgu Wojskowym (Wrocław) w miejscowości Görlitz (Zgorzelec). W grupie Stalagów, oddzielną kategorię stanowiły obozy Stalag Luft pod zarządem Luftwaffe, przeznaczone dla lotników wszelkich stopni wojskowych np. słynny Stalag Luft III Sagan (Żagań) lub Stalag Luft IV Groß-Tychow (Tychowo), Stalag Luft VII Bankau (Bąków k. Kluczborka). Największymi Stalagami zlokalizowanymi na terenie ziem polskich były Stalag I B Hohenstein (Olsztynek) – 650 tys. jeńców w czasie wojny, zmarło ok. 60 tys., Stalag VIII B Lamsdorf (Łambinowice) – ok. 300 tys. jeńców w czasie wojny, Stalag 308 Neuhammer – ponad 180 tys. Rosjan, zmarło do 50 tys., Stalag VIII A Görlitz – ponad 100 tys. jeńców w czasie wojny, zmarło kilkanaście tys. w tym 11-12 tys. Rosjan, Stalag III C Alt Drewitz (Kostrzyn-Drzewice) – ok. 70 tys. jeńców w czasie wojny, zmarło kilka tysięcy. Poza obozami macierzystymi istniały również komanda pracy, tzw. Arbeitskommando (skrót Abr-Kdo), czyli podobozy, w których przebywali jeńcy jako tania siła robocza dla przemysłu, czy też rolnictwa. Za swoją pracę jeńcy otrzymywali wynagrodzenie w pieniądzach obozowych (niem. Kriegsgefangenen-Geld) do wykorzystania jedynie w obozowej kantynie.

Według raportu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z 1943 roku, Stalag VIII A Görlitz posiadał 976 oddziałów pracy w tym: Arbeitskommando Nr 1196 Saarau – Żarów, Arbeitskommando Nr 1200 Konradswaldau – Mrowiny, Arbeitskommando Nr 719 Pitschen – Pyszczyn, Arbeitskommando "Eisenbahnbau" Ingramsdorf – Imbramowice, kóre miało 100 więźniów pracujących na torach kolejowych), liczących średnio 20–30 osób, choć były również oddziały kilkusetosobowe w dużych zakładach oraz jednoosobowe w małych gospodarstwach rolnych. Oprócz wymienionych komand roboczych zlokalizowanych w granicach dzisiejszej gminy Żarów, fukcjonowały jeszcze: Arbeitskomando "E" Sasterhausen – Zastruże (kilku jeńców polskich przywiezionych z Dulagu VIII B Lamsdorf/Łambinowice, pracujących na przełomie 1939/1940 r. w miejscowym folwarku; ich dalsze losy pozostają nieznane), Arbeitskamando Nr 1171a Saarau – Żarów (grupa jeńców sowieckich w tym ze Stalagu XXI C/H Wollstein/Wolsztyn pracujących w przedsiębiorstwie Saarauer Mühlenwerke G.m.b.H (dzisiaj P.H.P.U Agro-Mat, elewatory zbożowe przy ul. Armii Krajowej 32 w Żarowie), zaadoptowanym na potrzeby produkcji zbrojeniowej oraz dalsze dwa komanda pracy w Imbramowicach podległe pod Stalag VIII E (308) Neuhammer/Świętoszów: Arbeitskomando Nr 43 i 1165 Ingramsdorf.

Istnienie dwóch ostatnich potwierdza dokumentacja (imienne karty obozowe jeńców) przechowywana w Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Podolsku k. Moskwy oraz prace ekshumacyjno-archeologiczne przeprowadzone w sierpniu 2012 roku w Imbramowicach. Do chwili obecnej znane były personalia 11 jeńców radzieckich (9 Rosjan, 2 Ukraińców), którzy pracowali w komandzie pracy nr 43, gdzie zmarli i pochowani zostali przy cmentarzu w Imbramowicach (po zewnętrznej stronie północnej części cmentarnego odrodzenia):

Nr 20269 - Maksim Grigoriewicz Sawczuk (Ukrainiec)
Nr 29082 - Michaił Afanasjewicz Garkusza (Ukrainiec)
Nr 29084 - Iwan Dobaszin (Rosjanin)
Nr 29088 - Siergiej Wasiliewicz Iwanow-Prochorow (Rosjanin)
Nr 29091 - Wasilij Fiedorowicz Pietrajew (Rosjanin)
Nr 29124 - Timofiej Timofiejewicz Zimczenko (Rosjanin)
Nr 29136 - Nikołaj Ilicz Gubanow (Rosjanin)
Nr 29196 - Iwan Michajłowicz Osokin (Rosjanin)
Nr 29199 - Iwan Grigoriewicz Siłajew (Rosjanin)
Nr 29205 - Władimir Pospiełow (Rosjanin)
Nr 51700 - Aleksandr Iwanowicz Potudanskij (Rosjanin)

Wspomniane prace ekshumacyjne przeprowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie "Pomost" z Poznania i Żarowską Izbę Historyczną, przyniosły odkrycie szczątków 7 jeńców wojennych pochowanych w 5 grobach (dwa pochówki podwójne). Przy jednym z ciał odnaleziono nieśmiertelnik obozowy w formie prostokątnej cynkowej blaszki (odłamana połowa), zawierająca napis STALAG 308 oraz zachowany częściowo numer jeńca ..9199 (pełen 29199). Na podstawie dokumentacji archiwalnej ustalono później, że nieśmiertelnik ten należał do Iwana Grigoriewicza Siłajewa (ur. 1920 r.) – szeregowego ze 162. pułku piechoty, który trafił do niewoli niemieckiej 23 czerwca 1941 roku. Przetransportowany następnie 3 października 1941 roku ze Stalagu VIII E (308) do komanda pracy nr 43 w Imbramowicach, zmarł 17 dni później i pochowany został przy miejscowym cmentarzu w grobie nr 4 (rząd 1). Personalia pozostałych sześciu ekshumowanych jeńców wojennych pozostają do dziś nieznane. Przypuszczać można, że były to zapewne osoby, których nazwiska wyszczególniono powyżej.

 

 Jeńcy komanda nr 43 i 1165 ekshumowani w sierpniu 2012 roku przy cmentarzu w Imbramowicach oraz fragment nieśmiertelnika z napisami STALAG 308 i zachowanym częściowo nr jeńca ..9199, fot. B.Mucha

Trzyletnia kwerenda archiwalna (trwająca od 2015 r. do chwili obecnej), dostarczyła materiał w postaci dalszych 53 kart obozowych jeńców radzieckich, którzy w latach 1941-1944, przymusowo pracowali w Imbramowicach (łącznie do chwili obecnej znane są 64 nazwiska). Historia tych osób rozpoczyna się 22 czerwca 1941 roku z dniem ataku III Rzeszy na Związek Radziecki. Przy realizacji tzw. "Operacji Barbarossa", Adolf Hitler podzielił wschodnie siły Wehrmachtu na trzy grupy armii, które miały zajmować konkretne obszary niezależnie od siebie, rozpoczynając równocześnie. Grupę Armii „Północ” przydzielono do podboju terenów nadbałtyckich z Leningradem, Grupa Armii „Środek” obrała kierunek na Mińsk, Smoleńsk i Moskwę, a Grupa Armii „Południe” przejść miała przez tereny ukraińskie, zajmując Kijów i kierując się w kierunku Wołgi, zdobywając po drodze Zagłębie Donieckie.

W skład wspomnianej Grupy Armii "Środek", dowodzonej przez feldmarszałka Fedora von Bocka wchodziły 9. i 4. Armia, 3. Grupa Pancerna Hotha oraz 2. Grupa Pancerna Guderiana. Łącznie 33 dywizje piechoty, 18 dywizji pancernych, 12 dywizji zmotoryzowanych, 2 dywizje kawalerii, które liczyły w sumie 750 000 żołnierzy i wyposażone były w 1936 czołgów i 1700 samolotów. Naprzeciw niemieckiej Grupy Armii "Środek", stały radzieckie wojska Frontu Zachodniego dowodzone przez gen. Dmitrija Pawłowa. W skład frontu wchodziły 3., 4. i 10. Armia wzdłuż granicy. 13. Armia trzymana była jako rezerwa naczelnego dowództwa Stawki. Razem radziecki Front Zachodni posiadał 25 dywizji strzeleckich i kawalerii, 13 dywizji pancernych i 7 dywizji zmotoryzowanych. Siły te liczyły 675 000 żołnierzy, wyposażonych w ponad 4000 czołgów i 2100 samolotów.

W trwających do 3 lipca walkach odnotowanych w literaturze historycznej jako bitwa białostocko-mińska, wojska radzieckie straciły 4799 czołgów, 9427 dział, 1669 samolotów oraz 420 000 żołnierzy z czego ponad 300 000 wzięto do niewoli. Dalszych 300 000 jeńców, którzy trafili do niewoli niemieckiej, przyniosła trwająca do 6 sierpnia tzw. bitwa pod Smoleńskiem. Podczas tych wielkich starć, pojmana została większość żołnierzy radzieckich (22.06.1941 – 30.08.1941 r.), którzy trafili do Stalagu VIII E (308) w Świętoszowie, a następnie do dwóch zewnętrznych komand roboczych w Imbramowicach.

Numery obozowe i personalia jeńców radzieckich z komanda pracy nr 43 i 1165 w Imbramowicach (ustalone podczas kwerendy archiwalnej w latach 2015-2018)

 

Nr 29021 - Iwan Pawłowicz Fatkin (Rosjanin)
Nr 29066 - Władimir Dimitriewicz Filimonow (Rosjanin)
Nr 29077 - Aleksandr Grigoriewicz Grigoriew (Rosjanin)
Nr 29079 - Ewładij Aleksandrowicz Nachratow (Rosjanin)
Nr 29081 - Aleksiej Grigoriewicz Miechrjakow (Rosjanin)
Nr 29085 - Nikołaj Aleksandrowicz Łodkow (Rosjanin)
Nr 29087 - Aleksandr Antonowicz Secz (Białorusin)
Nr 29095 - Wasilj Michajłowicz Teplowodskij (Rosjanin)
Nr 29101 - Aleksiej Iwanowicz Kuricyn (Rosjanin)
Nr 29104 - Władimir Władimirowicz Nikołajew (Rosjanin)
Nr 29106 - Nikołaj Nikołajewicz Trufakin (Rosjanin)
Nr 29115 - Nikołaj Grigoriewicz Podirochin (Rosjanin)
Nr 29116 - Dimitrij Iwanowicz Szunin (Rosjanin)
Nr 29119 - Azyrar Charifowicz Charipow (Tatar)
Nr 29120 - Nikołaj Ignatiewicz Kriwuszin (Rosjanin)
Nr 29123 - Wasilij Egorowicz Mołczanow (Rosjanin)
Nr 29127 - Siergiej Zacharowicz Sokołow (Rosjanin)
Nr 29130 - Mikołaj Aleksiejewicz Daniłow (Rosjanin)
Nr 29133 - Stiepan Ignatowicz Piermjakow (Rosjanin)
Nr 29138 - Wasilij Michajłowicz Fomin (Rosjanin)
Nr 29140 - Aleksandr Wasiliewicz Durakow (Rosjanin)
Nr 29145 - Siergiej Dmitriewicz Barkow (Rosjanin)
Nr 29150 - Iwan Wasiliewicz Wasiliew (Rosjanin)
Nr 29154 - Aleksandr Siergiejewicz Łarionow (Rosjanin)
Nr 29156 - Aleksiej Iwanowicz Fadeiew (Rosjanin)
Nr 29158 - Leonid Lukicz Czernech (Rosjanin)
Nr 29163 - Konstanty Egorowicz Romaszow (Rosjanin)
Nr 29165 - Siergiej Andriejewicz Szewerdjaiew (Rosjanin)
Nr 29166 - Wasilij Kitowicz Własow (Rosjanin)
Nr 29170 - Wasilij Gawriłowicz Alferiew (Rosjanin)
Nr 29172 - Witalij Pietrowicz Gubin (Rosjanin)
Nr 29173 - Afanasij Matwiejewicz Rjazanow (Rosjanin)
Nr 29175 - Aleksandr Jakowlewicz Murawiew (Rosjanin)
Nr 29178 - Nikołaj Władimirowicz Babkin (Rosjanin)
Nr 29180 - Michaił Iwanowicz Marachonko (Rosjanin)
Nr 29183 - Boris Aleksandrowicz Zachwatow (Rosjanin)
Nr 29185 - Siergiej Jegorowicz Jegorow (Udmurta)
Nr 29186 - Grigorij Nikoforowicz Bieljajew (Udmurta)
Nr 29187 - Paweł Wasiliewicz Chochłow (Rosjanin)
Nr 29192 - Paweł Pietrowicz Sztierchow (Rosjanin)
Nr 29193 - Iwan Iwanowicz Wietłuchin (Rosjanin)
Nr 29194 - Grigorij Grigoriewicz Sworegin (Rosjanin)
Nr 29197 - Siergiej Iwanowicz Gorjunow (Rosjanin)
Nr 29198 - Michaił Aleksiejewicz Fiedorow (Rosjanin)
Nr 29200 - Iwan Iwanowicz Staduchin (Rosjanin)
Nr 29202 - Wasilij Pawłowicz Izwiejkow (Rosjanin)
Nr 29203 - Gieorgij Aleksandrowicz Koniew (Rosjanin)
Nr 29204 - Grigorij Siemienowicz Czarnow (Rosjanin)
Nr 51698 - Paweł Aleksiejewicz Rżiewskij (Rosjanin)
Nr 51682 - Nikołaj Iwanowicz Kurbatow (Rosjanin)
Nr 51735 - Grigorij Aleksandrowicz Klopatow (Rosjanin)
Nr 51712 - Wasilij Siemienowicz Morozow (Rosjanin)
Nr 51793 - Władimir Jewgieniewicz Klawdienkow (Rosjanin)

Z ogólnej liczby 64 jeńców, aż 50 wzięto do niewoli w zamkniętym tzw. kotle białostocko-mińskim: 16 – Mińsk, 12 – Wołkowysk, 6 – Baranowicze, 4 – Słuck, 2 – Białystok, 2 – Lesnaja, 1 – Brześć, 1 – Dworec, 1 – Dzierżyńsk, 1 – Kobryń, 1 – Hajnówka, 1 – Sielwy, 1 – Słonim, 1 – Stołpce. Kolejnych 11 trafiło do niewoli na dalszej osi natarcia Grupy Armii "Środek": 2 – Bobrujsk, 2 – Homel, 1 – Biała Cerkiew, 1 – Puchowicze, 1 – Smoleńsk. Listę uzupełnia 3 jeńców pojmanych w trakcie walk prowadzonych na terenie Ukraińskiej SRR: 1 – Dubno, 1 – Łozowa, 1 – Podhajce oraz 4 jeńców, przy których miejsce wzięcia do niewoli nie zostało odnotowane na karcie obozowej. Pośród nich było: 58 – Rosjan, 2 – Ukraińców, 1 – Białorusin, 1 – Tatar, 2 – Udmórtów (mieszkańcy ówczesnej Udmurckiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, ob. Republika Udmurcka, leżąca w europejskiej części Rosji, we wschodniej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, pomiędzy rzekami Kamą i Wiatką).

 

Plan sytuacyjny bitwy białostocko-mińskiej z 1941 roku, archiwum autora

 

Wszystkie karty obozowe jeńców (w liczbie 64), opatrzone zostały na awersie stemplem Stalagu 308 (VIII E) Neuhammer. Ponadto awers każdej karty zawiera następujące rubryki: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, wyznanie, imię ojca, nazwisko rodowe matki, narodowość, stopień wojskowy, jednostka i specjalizacja wojskowa, stan cywilny i rodzinny, wzrost i kolor włosów, odcisk palca oraz bardzo rzadko fotografię jeńca z zawieszoną na szyi tabliczką opatrzoną nadanym numerem obozowym (czasami trzymana przez jeńca przed sobą w dłoniach). Rewers z kolei zawiera miejsce na adnotacje: szczepienia i choroby, pobyt w szpitalu obozowym z datami, nazwa komanda pracy z datą przeniesienia/rozpoczęcia pracy i jej zakończenia/wykreślenia ze stanu osobowego.

Na podstawie wpisów obozowych wiadomo, że w dniu 3 października 1941 roku ze Stalagu VIII E (308) Neuhammer, przetransportowano do komanda pracy nr 43 w Imbramowicach (Kdo 43 Ingramsdorf) grupę 57 jeńców (nr 51698, 29081-29205). Kolejnych czterech odprawiono do Imbramowic w dniu 28 października 1941 roku (nr 51682, 51700, 51735, 51793). Przez wycieńczenie pracą, głód oraz złe warunki sanitarne i traktowanie, tylko w październiku 1941 roku zmarło 15 jeńców (11.10-31.10.1941 r.). Wiadomo, że 6 z nich pochowano przy cmentarzu w Imbramowicach, 7 na cmentarzu obozowym w Świętoszowie. Miejsce spoczynku dalszych dwóch pozostaje nieznane. W dniu 18 listopada 1941 roku ze stanu osobowego komanda nr 43, wykreślonych zostało (data powrotu do Świętoszowa) 17 jeńców: 6 zmarło w listopadzie 1941 roku, 9 w grudniu 1941 roku (pochowani w Świętoszowie, Kostrzynie-Drzewicach, Żaganiu oraz w miejscach nieznanych), 1 w marcu 1943 roku i 1 w sierpniu 1944 roku (pochowany w Zeithain – miasto w Saksonii).

Jak podają zapisy komendantury obozowej w listopadzie 1941 roku w komandzie nr 43 zmarło kolejnych 16 jeńców (02.11.-24.11.1941 r.). Miejscem pochówku 8 z nich był cmentarz w Świętoszowie, 2 spoczęło w Imbramowicach, po jednym w Schweinfurcie (miasto w Bawarii; brak informacji dotyczących przeniesienia zmarłego do tej miejscowości) oraz Ausenchall ? (brak identyfikacji miejscowości). Miejsce spoczynku kolejnych pięciu jest nieznane. W 1942 roku w Imbramowicach zmarło 3 jeńców (1 w styczniu i 2 w lipcu). Pochowani zostali w Imbramowiach i Żaganiu. Miejsce spoczynku trzeciego nie zostało odnotowane na karcie obozowej. W marcu 1942 roku dwóch jeńców przeniesiono z Imbramowic do innych komand roboczych (Kdo 77 L.Hofmann Breslau i Kdo 125). Obaj zmarli w maju 1943 roku.

W świetle zapisów obozowych 19 stycznia 1942 roku siedmiu jeńców radzieckich, zostało przeniesionych z komanda nr 43 do zlokalizowanego również w Imbramowicach komanda nr 1165. Trzech z nich zmarło jeszcze w 1942 roku (1 pochowany w Imbramowicach), 1 zmarł w 1943 roku i 1 w 1944 roku. W kwietniu 1942 roku do komanda nr 1165, przewieziono dwóch jeńców (nr 51712 i 29021). Jeden z nich (Iwan Pawłowicz Fatkin – szeregowy w 4992 pułku piechoty) podjął próbę ucieczki, lecz został schwytany i ponownie osadzony w Kdo 1165 Ingramsdorf. Obaj jeńcy przeniesieni zostali 25 lutego 1944 roku do szpitala obozowego (Lag. Laz 3020; Fatkin zmarł 23.06.1944 r., data śmierci drugiego jeńca jest nieznana).

Na podstawie dat przyjęcia i wykreślenia z komanda roboczego oraz dat śmierci jeńców, przyjąć należy, że Kdo 43 Ingramsdorf funkcjonowało od 3 października 1941 roku, co najmniej do lipca 1942 roku (być może dłużej ?). Natomiast Kdo 1165 Ingramsdorf pracowało od 19 stycznia 1942 roku (być może wcześniej ?), co najmniej do 25 lutego 1944 roku (być może dłużej aż do przełomu 1944/1945 roku ?). Dokładny stan osobowy, lokalizacja baraków jenieckich oraz rodzaj wykonywanej przez jeńców pracy pozostają nieznane. Według relacji pani Margot Teschner (była mieszkanka Domanic, niem. Domanze), jeńcy radzieccy z Imbramowic, pracowali w miejscowej kopalni gliny, która należała do cegielni Ingramsdorfer Tonwerke. Zmarli chowani byli przy cmentarzu w Imbramowicach.

Jak informują adnotacje zamieszczone na karcie obozowej jeńca nr 20269 (Maksim Grigoriewicz Sawczuk) w Imbramowicach funkcjonowało jeszcze jedno komando pracy oznaczone numerem 88. Sawczuk bowiem został przeniesiony 21 lutego 1942 roku z Kdo nr 51 do Kdo nr 88. Na awersie jego karty obozowej zamieszczono wpis Kgf. Ingramsdorf (Kgf. skrót od Kriegsgefangenenlager = obóz jeniecki) Friedhof (zapewne miejsce pochówku przy cmentarzu ?) oraz data śmierci 17 marca 1942 roku. Brak niestety szerszych informacji dotyczących wspomnianego Kdo 88. Użyty termin Kriegsgefangenenlager = obóz jeniecki, oznaczać może jedno centralne miejsce zgrupowania / skoszarowania jeńców ze wszystkich komand roboczych funkcjonujących na terenie Imbramowic: Arbeitskomando 43, Arbeitskomando 88, Arbeitskomando 1165 oraz Arbeitskomando "Eisenbahnbau" Ingramsdorf.

Odrębną kwestię stanowi numeracja obozowa jeńców radzieckich, którzy trafili do Imbramowic oraz ogólna liczba zmarłych i tutaj pochowanych. Jak obrazuje przedstawiony powyżej wykaz, 3 października 1941 roku do komanda nr 43 przetransportowano grupę jeńców o numeracji od 29021 do 29205 (jeden jeniec o nr 51698). Przyjmując, że komendantura Stalagu VIII E (308) kierowała do komand zewnętrznych określone partie jeńców "od nr ... do nr ..." (wg zapotrzebowania ilościowego do pracy), nie trudno więc o spostrzeżenie, że z początkiem października 1941 roku do Kdo 43 Ingramsdorf, trafić mogła znacznie większa liczba jeńców radzieckich (wg ciągłości numeracyjnej są to aż 184 osoby). Brak niestety w rosyjskim archiwum wielu kart jenieckich, a także kompletnych skanów zachowanych egzemplarzy (rewers z adnotacjami przydziału do poszczególnych komand roboczych).

W Kdo 43 Ingramsdorf od 3 października 1941 roku przebywali prawdopodobnie:

Nr 29069 – Michaił Bobrow, zm. ?, pochowany ?
Nr 29075 – Aleksjej Gawriłowicz Siemienow, zm. 16.11.1941 r., pochowany ?
Nr 29078 – Iwan Siedych, zm. ?, pochowany ?
Nr 29094 – Denis Markurewicz Pogadaj, zm. 31.12.1941 r., pochowany ?
Nr 29096 – Fiedor Romanowicz Bierieziniec, zm. 02.11.1941 r., Świętoszów
Nr 29097 – Paweł Karpowicz Filkin, zm. 09.01.1942 r., Żagań
Nr 29107 – Pietr Filipowicz Żołobow, zm. 26.11.1941 r., Świętoszów
Nr 29109 – Efim Nikołajewicz Noskow, zm. 09.11.1941 r., Świętoszów
Nr 29114 – Nikołaj Iwanowicz Kozjutin, zm. 07.10.1941 r., Świętoszów
Nr 29142 – Władimir Ilicz, zm. ?., Świętoszów
Nr 29143 – Michaił Warfołomiejewicz Konowałow, zm. 30.12.1941 r., pochowany ?
Nr 29190 – Wasilij Prokopowicz Kowrow, zm. 29.11.1941 r., pochowany ?

Spośród 64 jeńców, w stosunku do których wiemy, że przebywali i zmarli w Kdo 43, 88 oraz 1165 Ingramsdorf, dziesięciu pochowanych zostało przy cmentarzu w Imbramowicach: nr 29082 – grób ?, 29084 – grób nr 1, 29088 – grób nr 7, 29091 – rząd 1 grób nr 5, 29124 – grób nr 2, 29136 – grób nr 1, 29196 – grób nr 2, 29199 – rząd 1, mogiła 4, 29205 – grób nr 3, 51700 – grób ?. Liczba siedmiu spośród dziesięciu jeńców, którzy zostali ekshumowani w sierpniu 2012 roku (wszyscy pochowani w jednym rzędzie bez dalszego ciągu pochówków), a także opis lokalizacji grobów nr 4 i 5 (w rzędzie 1), kreśli nam obraz kolejnych rzędów w nieznanymi i zatartymi obecnie mogiłami. Ich ogólna liczba (3 potwierdzone kartami obozowymi) pozostaje nieznana i stanowi przyczynek do przeprowadzenia stosownych badań weryfikacyjnych.

 

Obszar przy pn części ogrodzenia cmentarza w Imbramowicach - miejsce ekshumacji jeńców wojennych w 2012 roku, (stan z 07.2018 r.), fot. B.Mucha

 

Jak wspomina w swoim liście z listopada 2010 roku (publikowany na łamach strony http://kontakte-kontakty.de/; tłum z jęz. ros. na jęz. niem. Valerie Engler), Nikołaj Dmitrijewicz Mostovoj były jeniec Stalagu 308 Neuhammer, potem przeniesiony do Imbramowic, gdzie przebywał do 1945 roku:

6 lipca1941 roku dostałem się do niewoli pod Słonimiem i trafiłem do obozu koncentracyjnego w Hammer [Stalag VIII E (308) Neuhammer/Silesia]. Później zostałem przeniesiony do niemieckiego Ingramsdorf (Silesia). Obóz był ogromny, ogrodzony drutem kolczastym. Warunki życia były niewyobrażalnie straszne, jedzenie składało się przede wszystkim z zupy z brukwi. Personel obozu był brutalny, bił nas i traktował nieludzko. Musieliśmy wykonywać ciężką pracę, która wykraczała ponad nasze siły. Wielu zmarło w obozie. Pogrzebałem dwóch moich rodaków, Ivana Maslova i Georgija Posnelowa. Wiedzieliśmy jednak, że nie wszyscy Niemcy chcieli tej wojny, a wielu z nich także z niej nie wróciło. Kiedy frontem zbliżały się nasze wojska, nas popędzono w kolumnie do Heiligenstadt (Turyngia). Podczas marszu zatrzymywaliśmy się w otwartym polu. Strażnicy byli wobec nas brutalni. Mieli psy stróżujące, karabiny maszynowe i samochody. Ale oni nie byli tak czujni, więc udało nam się uciec. W tym czasie wielu niemieckich żołnierzy nie chciało już walczyć, widzieliśmy jak zrywają z mundurów pagony i niszczą swoje dokumenty ze zdjęciami. Już nie byli w stanie nas pokonać. Po ucieczce udało nam się przedrzeć do naszych sił zbrojnych i pod koniec koniec wojny znów byłem w szeregach Armii Czerwonej. Po zwolnieniu ze służby wojskowej, wróciłem do rodzinnej wsi, gdzie dziś mieszkam. Jestem weteranem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, teraz wdowcem, mam dwie córki, które mieszkają w mieście.

 

List Nikołaja Dimitriewicza Mostowoja, byłego jeńca Stalagu VIII E (308) Neuhammer i komanda pracy w Imbramowicach (źródło: http://kontakte-kontakty.de/)

 

  

Jeniec Ivan Maslov (nr 38465) zmarły 1 lipca 1942 roku. W jego pochówku uczestniczył Nikołaj Dimitriewicz Mostowoj (źródło CAMOFR, Podolsk k. Moskwy)

 

W relacji Mostovoja uwagę zwraca krótki opis obozu, który określony został jako "ogromny, ogrodzony drutem kolczastym". Słowa te odnoszą się do wyglądu Stalagu VIII E (308) Neuhammer, gdzie autor listu brał udział przy pochówku zmarłych współwięźniów. Do komanda pracy w Imbramowicach (najprawdopodobniej Kdo 1165 ?), przetransportowany został najwcześniej dopiero po 1 lipca 1942 roku, a więc po śmierci wymienionego w liście Ivana Maslowa (nr 38465), co też potwierdza zachowana karta obozowa tego jeńca. W 1945 roku pozostałych przy życiu jeńców radzieckich z komand roboczych w Imbramowic ewaukowano w "marszu śmierci" do Heilbad Heiligenstadt w Turyngii.

 

Więźniowie komanda pracy nr 43 i 1165 w Imbramowicach (wg numerów obozowych)
/nr obozowy / data i miejsce niewoli / komando pracy / data śmierci / miejsce pochówku /

1. 51682 / 15.08.1941 Chomel / 28.10.1941 Kdo 43, 19.01.1942 Kdo 1165 (21.11.1942 wykreśl.), 21.11.1942 przen. do R.U.W. Oles – 3052 Lz / ? / Łambinowice
2. 51700 / 26.07.1941 Biała Cerkiew / 28.10.1941 Kdo 43 / zm. 18.11.1941 / Imbramowice, mogiła: ?
3. 51712 / 30.08.1941 Smoleńsk / 07.04.1942 Kdo 1165 Ingramsdorf, 25.02.1944 przen. do 3020 (?) / ? / ?
4. 51735 / 09.07.1941 ? / 28.10.1941 Kdo 43, 19.01.1942 Kdo 1165 / zm. 03.05.1942 / ?
5. 51793 / 27.08.1941 Chomel / 28.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 05.12.1941 / ?
6. 51698 / 24.06.1941 Baranowicze / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 20.11.1941 / Świętoszów
7. 29021 / 10.07.1941 Mińsk / 07.04.1942 Kdo 1165, 17.07.1943 ucieczka, 02.08.1943 schwytany, 10.09.1943 Kdo 1165, 25.02.1944 przen. do 3020 / zm. 23.06.1944 / ?
8. 29066 / 26.06.1941 Kobryń / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 28.10.1941 / Świętoszów
9. 29077 / 08.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 31.10.1941 /?
10. 29079 / 07.07.1941 Baranowicze / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / __12.1941 ?
11. 29081 / 28.06.1941 Dworec / 03.10.1941 Kdo 43 / 19.01.1942 Kdo 1165 / zm. 31.07.1944 / ?
12. 29082 / 30.06.1941 Baranowicze / 03.10.1941 Kdo 43 Ingramsdorf / zm. 24.11.1941 / Imbramowice, mogiła: ?
13. 29084 / 08.07.1941 Podgajce / 03.10.1941 Kdo 43, 19.01.1942 Kdo 1165 Ingramsdorf / zm. 10.05.1942 / Imbramowice, mogiła: nr 1
14. 29085 / 26.06.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 / 28.10.1941 / ?
15. 29087 / 24.06.1941 ? / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. __.__.1942 / ?
16. 29088 / 04.07.1941 Baranowicze / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 11.10.1941 / Imbramowice, mogiła: poza cmentarzem (obok muru), nr 7
17. 29091 / 27.06.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 24.10.1941 / Imbramowice, mogiła: rząd 1 mogiła nr 5
18. 29095 / 30.06.1941 Słuck / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 04.11.1941 Schweinfurt
19. 29101 / 02.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / 19.11.1941 Świętoszów
20. 29104 / 02.07.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 02.12.1941 / ?
21. 29106 / __.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 / 07.11.1941 / ?
22. 29115 / 05.07.1941 Baranowicze / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 29.11.1941 / ?
23. 29116 / __.07.1941 Baranowicze / 03.10.1941 Kdo 43, 19.01.1942 Kdo 1165 (do 28.05.1943) / ? / Żagań
24. 29119 / 08.07.1941 Słuck / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 25.12.1941 / Żagań
25. 29120 / 02.07.1941 Puchowicze / 03.10.1941 Kdo 43/ zm. 16.11.1941 / ?
26. 29123 / __.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm.13.01.1942 / ?
27. 29124 / 03.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 03.01.1942 / Imbramowice mogiła 2 (przy ogrodzeniu)
28. 29127 / 03.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43, 19.01.1942 Kdo 1165 (04.05.1943 wykreśl.) / zm. 23.07.1943 M-Stammlager 8 / Görlitz
29. 29130 / 02.07.1941 r., Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 (17.03.1942 wykreśl.), 27.05.1942 Kdo 125 / zm. 21.05.1943 / Görlitz
30. 29133 / 30.06.1941 Gajnowka / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 29.10.1941 / Świętoszów
31. 29136 / 05.07.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 18.10.1941 / Imbramowice, mogiła: poza cmentarzem (obok muru) nr 1
32. 29138 / 26.06.1941 Słonim / 03.10.1941 Kdo 43 , 19.01.1942 Kdo 1165 / zm 10.04.1942 w Lag. Laz / ?
33. 29140 / 27.06.1941 Białystok / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 10.11.1941 / Świętoszów
34. 29145 / 07.07.1941 Dzierżyńsk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 27.10.1941 / Świętoszów
35. 29150 / 29.07.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 02.11.1941 / Świętoszów
36. 29154 / __07.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 29.10.1941 / Świętoszów
37. 29156 / __.07.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 04.11.1941 / Świętoszów
38. 29158 / 24.06.1941 Brześć / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 11.11.1941 / Świętoszów
39. 29163 / 25.06.1941 Łozowa / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 21.11.1941 ?
40. 29165 / 06.07.1941 Słuck / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. __.11.1941 / ?
41. 29166 / 29.06.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 25.12.1941 / ?
42. 29170 / 28.06.1941 Lesnaja / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 09.11.1941 / Świętoszów
43. 29172 / 28.08.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 11.11.1941 / Świętoszów
44. 29173 / 05.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 29.10.1941 / Świętoszów
45. 29175 / 05.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 22.08.1944 Zeithain
46. 29178 / __.07.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. __.07.1942 / ?
47. 29180 / 29.07.1941 Sielawy / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 02.12.1941 / Kostrzyn-Drzewice
48. 29183 / 26.06.1941 Lesnaja / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 20.11.1941 / ?
49. 29185 / 10.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 21.12.1941 / ?
50. 29186 / 02.07.1941 Bobrujsk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 27.10.1941 / Świętoszów
51. 29187 / 28.06.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 14.07.1942 / Żagań
52. 29192 / 02.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 12.11.1941 / ?
53. 29193 / 04.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 04.12.1941 / Świętoszów
54. 29194 / 03.07.1941 Stołpce / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 22.11.1941 / ?
55. 29196 / 04.07.1941 Mińsk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 20.10.1941 / Imbramowice, mogiła: nr 2
56. 29197 / 02.07.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 26.10.1941 / Świętoszów
57. 29198 / 12.11.1941 Białystok / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 12.11.1941 / Ausenchall ?, mogiła 8
58. 29199 / 22.06.1941 ? / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 22.10.1942 / Imbramowice, rząd 1, mogiła 4
59. 29200 / 02.07.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 (18.11.1941 wykreśl.) / zm. 23.12.1941 / ?
60. 29202 / 30.06.1941 Wołkowysk / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 12.11.1941 / ?
61. 29203 / 12.07.1941 Bobrujsk / 03.10.1941 Kdo 43 (10.03.1942 wykreśl.), 31.03.1942 Kdo 77 L.Hofmann Breslau / zm. 20.05.1943 / Zeithain
62. 29204 / 28.06.1941 Słuck / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 23.11.1941 / Świętoszów
63. 29205 / 08.07.1941 / 03.10.1941 Kdo 43 / zm. 21.10.1941 / Imbramowice, mogiła: poza ogrodzeniem cmentarza nr 3
64. 20269 / 25.06.1941 Dubno / ? Kriegsgefangenenlager Ingramsdorf / zm. 17.02.1942 / pochówku: Imbramowice, mogiła: ?

 

Więźniowie komanda pracy Kdo 43 i 1165 (wg daty śmierci)
/ data śmierci / miejsce pochówku / komando pracy /

Arbeitskomando 43 Ingramsdorf

więźniowie zmarli w 10.1941 r.:

1. 11.10. / Imbramowice
2. 18.10. / Imbramowice
3. 20.10. / Imbramowice
4. 21.10. / Imbramowice
5. 22.10. / Imbramowice
6. 24.10. / Imbramowice
7. 26.10. / Świętoszów
8. 27.10. / Świętoszów
9. 27.10. / Świętoszów
10. 28.10. / Świętoszów
11. 28.10. / ?
12. 29.10. / Świętoszów
13. 29.10. / Świętoszów
14. 29.10. / Świętoszów
15. 31.10. / ?

więźniowie zmarli w 11.1941 r.:

16. __.11. / ?
17. 02.11. / Świętoszów
18. 04.11. / Schweinfurt
19. 04.11. / Świętoszów
20. 07.11. / ?
21. 09.11. / Świętoszów
22. 10.11. / Świętoszów
23. 11.11. / Świętoszów
24. 11.11. / Świętoszów
25. 12.11. / ?
26. 12.11. / ?
27. 12.11. / Ausenchall (?)
28. 16.11. / ?
29. 20.11. / Świętoszów
30. 23.11. / Świętoszów
31. 24.11. / Imbramowice
32. ? / Imbramowice (od 28.10.1941 w Kdo 43)

więźniowie zmarli w 1942 r.:

33. 03.01. / Imbramowice
34. __.07. / ?
35. 14.07. / Żagań

więźniowie wykreśleni z Kdo 43 (18.11.1941 r.):

36. 19.11.1941 / Świętoszów
37. 20.11.1941 / ?
38. 21.11.1941 / ?
39. 22.11.1941 / ?
40. 25.11.1941 / ?
41. 29.11.1941 / ?
42. 02.12.1941 / ?
43. 04.12.1941 / Świętoszów
44. 05.12.1941 / ? (od 28.10.1941 w Kdo 43)
45. __.12.1941 / ?
46. 23.12.1941 / ?
47. 25.12.1941 / Żagań
48. 02.12.1941 / Kostrzyn-Drzewice
49. __.12.1941 / ?
50. __.12.1941 / ?
51. 13.01.1942 / ?
52. 22.08.1944 / Zeithain

więźniowie przeniesieni z Kdo 43 do Kdo 1165 Ingramsdorf (19.01.1942 r.):

53. 10.04.1942 / Lag. Laz.
54. 03.05.1942 / ? (od 28.10.1941 w Kdo 43)
55. 10.05.1942 / Imbramowice
56. 23.07.1943 / Görlitz (4.05.43 wykreśl. z Kdo 1165)
57. 31.07.1944 / ?
58. ? / Żagań (28.05.1943 wykreśl. z Kdo 1165)
59. ? / Łambinowice (od 28.10.1941 w Kdo 43, 21.11.1942 przen. do R.U.W. Oels – 3052 Lz)

więźniowie przeniesieni z Kdo 43 do innych komand w 03.1942 r.:

60. 20.05.1943 / Zeithain (10.03.1942 wykreśl z Kdo 43; od 31.03.1942 w Kdo 77 L.Hofmann Breslau)
61. 21.05.1943 / Görlitz (17.03.1942 wykreśl. z Kdo 43; od 27.05.1942 w Kdo 125)

więźniowie w Kdo 1165 od 7.04.1942 r.

62. ? / ? (25.02.1944 przen. do 3020)
63. 23.06.1944 / ? (17.07.1943 ucieczka, 02.08.1943 schwytany, 10.09.1943 Kdo 1165, 25.02.1944 przen. do 3020)

64. 25.06.1941 / ? Kriegsgefangenenlager (Kgf) Ingramsdorf

 

    

Maksim Grigoriewicz Sawczuk, ur. 11.08.1905 r.; miejsce urodzenia: Rówieński obwód; numer obozowy: 20269; data i miejsce wzięcia do niewoli: 25.06.1941 r., Dubno; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: ?, Kriegsgefangenenlager Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (saper); data śmierci: 17.02.1942 r.; miejsce pochówku: Imbramowice; mogiła: ?

 

  

Iwan Pawłowicz Fatkin, ur. 06.09.1914 r., miejsce urodzenia: Wasiliewka; numer obozowy: 29021; data i miejsce wzięcia do niewoli: 10.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 07.04.1942 r. przeniesiony z Kdo 7 Oels-Buselwitz do Kdo 1165 Ingramsdorf, 17.07.1943 r. zbiegł z komanda 1165 Ingramsdorf, 02.08.1943 r. schwytany, 10.09.1943 r. ponownie w Kdo 1165 Ingramsdorf, 25.02.1944 r. przeniesiony do 3020 (?); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (4992 pułk piechoty); data śmierci: 23.06.1944 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Władimir Dimitriewicz Filimonow, ur. 08.02.1921 r., miejsce urodzenia: Naryszkino; numer obozowy: 29066; data i miejsce wzięcia do niewoli: 26.06.1941 r., Kobryń; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (141. batalion budowlany); data śmierci: 28.10.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Aleksandr Grigoriewicz Grigoriew, ur. 15.08.1916 r., miejsce urodzenia: Leningradzka obłast; numer obozowy: 29077; data i miejsce wzięcia do niewoli: 08.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (73 batalion pancerny); data śmierci: 31.10.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Ewładij Aleksandrowicz Nachratow, ur. 12.06.1921 r., miejsce urodzenia: Mołotowska obłast; numer obozowy: 29079; data i miejsce wzięcia do niewoli: 07.07.1941 r., Baranowicze; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (75 pułk artyleryjski); data śmierci: __12.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Aleksiej Grigoriewicz Miechrjakow, ur. 21.02.1921 r., miejsce urodzenia: Mołotowska obłast, Ewtjata; numer obozowy: 29081; data i miejsce wzięcia do niewoli: 28.06.1941 r., Dworec; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf, 19.01.1942 r. przeniesiony do Kdo 1165 Ingramsdorf Krs. Schweidnitz, 25.02.1944 r. przeniesiony do 3020 Lz.; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (296 pułk piechoty); data śmierci: 31.07.1944 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Michaił Afanasjewicz Garkusza, ur. 26.09.1921 r.; miejsce urodzenia: Mochnaczi; numer obozowy: 29082; data i miejsce wzięcia do niewoli: 30.06.1941 r., Baranowicze; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy; data śmierci: 24.11.1941 r.; miejsce pochówku: Imbramowice; mogiła: ?

 

  

Nikołaj Aleksandrowicz Łodkow, ur. 29.05.1919 r., miejsce urodzenia: Riazańska obłast; numer obozowy: 29083; data i miejsce wzięcia do niewoli: 26.06.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (288 pułk piechoty); data śmierci: 28.10.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

   

Iwan Dobaszin, ur. 15.10.1921 r.; miejsce urodzenia: Miłowanowo; numer obozowy: 29084; data i miejsce wzięcia do niewoli: ?; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r. Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (455 pułk artyleryjski); data śmierci: 10.05.1942 r.; miejsce pochówku: Imbramowice; mogiła: nr 1

 

  

Aleksandr Antonowicz Secz, ur. __.__.1914 r., miejsce urodzenia: Masewiczi; numer obozowy: 29087; data i miejsce wzięcia do niewoli: 24.06.1941 r., ?; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (111 batalion saperski); data śmierci: __.__.1942 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Siergiej Wasiliewicz Iwanow-Prochorow, ur. 07.06.1920 r.; miejsce urodzenia: obwód Leningradzki; numer obozowy: 29088; data i miejsce wzięcia do niewoli: 04.07.1941 r., Baranowicze; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (8846 oddział artyleryjski); data śmierci: 11.10.1941 r.; miejsce pochówku: Imbramowice; mogiła: poza cmentarzem (obok muru), nr 7

 

  

Wasilij Fiedorowicz Pietrajew, ur. 22.08.1920 r.; miejsce urodzenia: Dogilewo; numer obozowy: 29091; data i miejsce wzięcia do niewoli: 27.06.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (8842 oddział, wojska pancerne); data śmierci: 24.10.1941 r.; miejsce pochówku: Imbramowice; mogiła: rząd 1 mogiła nr 5

 

  

Wasilj Michajłowicz Teplowodskij, ur. 23.03.1915 r., miejsce urodzenia: Bułanicha; numer obozowy: 29095; data i miejsce wzięcia do niewoli: 30.06.1941 r., Słuck; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (99/33 oddział); data śmierci: 04.11.1941 r.; miejsce pochówku: Schweinfurt (Niemcy), mogiła 6

 

  

Aleksiej Iwanowicz Kuricyn, ur. 11.11.1920 r., miejsce urodzenia: Stiepanowka; numer obozowy: 29101; data i miejsce wzięcia do niewoli: 02.07.1941 r.,Mińsk ; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (1838 oddział pancerny); data śmierci: 19.11.1941; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Władimir Władimirowicz Nikołajew, ur. 18.08.1919 r., miejsce urodzenia: Leningrad; numer obozowy: 29104; data i miejsce wzięcia do niewoli: 02.07.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy 98/40 pułk saperski); data śmierci: 02.12.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Nikołaj Nikołajewicz Trufakin, ur. 12.11.1921 r., miejsce urodzenia: Kluszata; numer obozowy: 29106; data i miejsce wzięcia do niewoli: __.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (7486 batalion ?); data śmierci: 07.11.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Nikołaj Grigoriewicz Podirochin, ur. __.__.1921 r., miejsce urodzenia: Mołotowska obłast; numer obozowy: 29115; data i miejsce wzięcia do niewoli: 05.07.1941 r., Baranowicze; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (53 pułk piechoty); data śmierci: 29.11.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Dimitrij Iwanowicz Szunin, ur. 27.05.1918 r., miejsce urodzenia: Skrilino; numer obozowy: 29116; data i miejsce wzięcia do niewoli: __.07.1941 r., Baranowicze; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf, 19.01.1942 r. przeniesiony do Kdo 1165 Ingramsdorf, 28.05.1943 r. przeniesiony do Räudten-Queihsen 3042 (22.06.1943 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy 95/96 pułk motorowy; data śmierci: ?; miejsce pochówku: Żagań

 

    

Azyrar Charifowicz Charipow, ur. __.__.1919 r., miejsce urodzenia: Tatarska ASSR; numer obozowy: 29119; data i miejsce wzięcia do niewoli: 08.07.1941 r., Słuck; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1942 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (9666 pułk motorowy); data śmierci: 25.12.1941 r.; miejsce pochówku: Żagań

 

  

Nikołaj Ignatiewicz Kriwuszin, ur. 25.07.1921 r., miejsce urodzenia: Pokrowka; numer obozowy: 29120; data i miejsce wzięcia do niewoli: 02.07.1941 r., Puchowicze; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (?); data śmierci: 16.11.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Wasilij Egorowicz Mołczanow, ur. 15.12.1918 r., miejsce urodzenia: Izobilnaja; numer obozowy: 29123; data i miejsce wzięcia do niewoli: __.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (144 batalion samochodowy); data śmierci: 13.01.1942 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Timofiej Timofiejewicz Zimczenko, ur. __.12.1919 r., miejsce urodzenia: Smoleńska obłast; numer obozowy: 29124; data i miejsce wzięcia do niewoli: 03.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r. Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (144 batalion transportowy, 1 kompania); data śmierci: 03.01.1942 r.; miejsce pochówku: Imbramowice mogiła 2 (przy ogrodzeniu)

 

  

Siergiej Zacharowicz Sokołow, ur. __.__.1916 r., miejsce urodzenia: Smoleńska obłast, Korowczino; numer obozowy: 29127; data i miejsce wzięcia do niewoli: 03.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf, 19.01.1942 przeniesiony do Kdo 1165 Ingramsdorf (04.05.1943 r. wykreślony), 23.07.1943 r. zmarł w M-Stammlager 8; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (144 batalion samochodowy); data śmierci: 23.07.1943 r.; miejsce pochówku: Görlitz (Niemcy)

 

  

Mikołaj Aleksiejewicz Daniłow, ur. 20.10.1917 r., miejsce urodzenia: Koczunowo; numer obozowy: 29130; data i miejsce wzięcia do niewoli: 02.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (17.03.1942 r. wykreślony), 27.05.1942 w Kdo 125; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (144 batalion budowlany); data śmierci: 21.05.1943 r.; miejsce pochówku: Görlitz (Niemcy)

 

  

Stiepan Ignatowicz Piermjakow, ur. 30.07.1921 r., miejsce urodzenia: Kirowska obłast; numer obozowy: 29133; data i miejsce wzięcia do niewoli: 30.06.1941 r., Gajnowka; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (2809 pułk motorowy); data śmierci: 29.10.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Nikołaj Ilicz Gubanow, ur. 10.12.1921 r.; miejsce urodzenia: Pelogeda; numer obozowy: 29136; data i miejsce wzięcia do niewoli: 05.07.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (3252 oddział; wojska artyleryjskie); data śmierci: 18.10.1941 r.; miejsce pochówku: Imbramowice; mogiła: poza cmentarzem (obok muru) nr 1

 

  

Wasilij Michajłowicz Fomin, ur. 20.02.1920 r., miejsce urodzenia: Archangielska obłast; numer obozowy: 29138; data i miejsce wzięcia do niewoli: 26.06.1941 r., Słonim; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf, 19.01.1942 przeniesiony do Kdo 1165 Ingramsdorf, 10.04.1942 zmarł w szpitalu obozowym (Lag. Laz); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (200 pułk piechoty); data śmierci: 10.04.1942 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Aleksandr Wasiliewicz Durakow, ur. 07.12.1915 r., miejsce urodzenia: Archangielska obłast; numer obozowy: 29140; data i miejsce wzięcia do niewoli: 27.06.1941 r., Białystok; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (200 pułk piechoty); data śmierci: 10.11.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Siergiej Dmitriewicz Barkow, ur. 20.06.1921 r., miejsce urodzenia: Dobra Słoboda; numer obozowy: 29145; data i miejsce wzięcia do niewoli: 07.07.1941 r., Dzierżyńsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (2 pułk piechoty); data śmierci: 27.10.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Iwan Wasiliewicz Wasiliew, ur. __.__.1918 r., miejsce urodzenia: Smoleńska obłast; numer obozowy: 29150; data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.07.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (504 batalion budowlany) ; data śmierci: 02.11.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Aleksandr Siergiejewicz Łarionow, ur. 08.04.1921 r., miejsce urodzenia: Kalińska obłast; numer obozowy: 29154; data i miejsce wzięcia do niewoli: __.07.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (87 batalion budowlany); data śmierci: 29.10.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Aleksiej Iwanowicz Fadeiew, ur. 15.03.1920 r., miejsce urodzenia: Kalińska obłast; numer obozowy: 29156; data i miejsce wzięcia do niewoli: __.07.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (87 batalion budowlany); data śmierci: 04.11.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Leonid Lukicz Czernech, ur. 20.07.1915 r., miejsce urodzenia: Mołotowska obłast; numer obozowy: 29158; data i miejsce wzięcia do niewoli: 24.06.1941 r., Brześć; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (jednostka transportowa); data śmierci: 11.11.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Konstanty Egorowicz Romaszow, ur. 04.05.1916 r., miejsce urodzenia: Smoleńska obłast; numer obozowy: 29163; data i miejsce wzięcia do niewoli: 25.06.1941 r., Łozowa; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (1 pułk kolejowy); data śmierci: 21.11.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Siergiej Andriejewicz Szewerdjaiew, ur. __.09.1911 r., miejsce urodzenia: Miedwiediewka; numer obozowy: 29165; data i miejsce wzięcia do niewoli: 06.07.1941 r., Słuck; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (348 batalion budowlany); data śmierci: __.11.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Wasilij Kitowicz Własow, ur. 11.03.1921 r., miejsce urodzenia: Adygeja; numer obozowy: 29166; data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.06.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (111 oddział saperski); data śmierci: 25.12.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Wasilij Gawriłowicz Alferiew, ur. 15.12.1921 r., miejsce urodzenia: Swierdłowska obłast; numer obozowy: 29170; data i miejsce wzięcia do niewoli: 28.06.1941 r., Lesnaja ; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (9688 oddział pancerny); data śmierci: 09.11.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Witalij Pietrowicz Gubin, ur. 28.07.1920 r., miejsce urodzenia: Sledovo; numer obozowy: 29172; data i miejsce wzięcia do niewoli: 28.08.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (9011 oddział pancerny); data śmierci: 11.11.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Afanasij Matwiejewicz Rjazanow, ur. 22.12.1920 r., miejsce urodzenia: Rassypnaja; numer obozowy: 29179; data i miejsce wzięcia do niewoli: 05.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (274 pułk piechoty, 5 kompania); data śmierci: 29.10.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Aleksandr Jakowlewicz Murawiew, ur. 05.05.1916 r., miejsce urodzenia: Tatarska ASSR, Bulder; numer obozowy: 29175; data i miejsce wzięcia do niewoli: 05.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony, później w Laz. Neuhammer) ; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (24 pułk artyleryjski); data śmierci: 22.08.1944 r.; miejsce pochówku: Zeithain (Niemcy)

 

  

Nikołaj Władimirowicz Babkin, ur. 23.11.1921 r., miejsce urodzenia: Tułska obłast; numer obozowy: 29178; data i miejsce wzięcia do niewoli: __.07.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (3 pułk piechoty); data śmierci: __.07.1942 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Michaił Iwanowicz Marachonko, ur. 14.05.1919 r., miejsce urodzenia: Ewdakolija; numer obozowy: 29180; data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.07.1941 r., Sielwy; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (345 pułk piechoty); data śmierci: 02.12.1941 r.; miejsce pochówku: Kostrzyn-Drzewice

 

    

Boris  Aleksandrowicz  Zachwatow, ur. __.05.1917 r., miejsce urodzenia: Nandoma; numer obozowy: 29183; data i miejsce wzięcia do niewoli: 26.06.1941 r., Lesnaja; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.10.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (5466 oddział pancerny, specjalizacja: elektromechanik); data śmierci: 20.11.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Siergiej  Jegorowicz  Jegorow, ur. 13.09.1920 r., miejsce urodzenia: Udmurtska ASSR; numer obozowy: 29185; data i miejsce wzięcia do niewoli: 10.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (96-66 pułk piechoty); data śmierci: 21.12.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Grigorij Nikoforowicz  Bieljajew, ur. 05.08.1918 r., miejsce urodzenia: Udmurtska ASSR; numer obozowy: 29186; data i miejsce wzięcia do niewoli: 02.07.1941 r., Bobrujsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (? pułk piechoty); data śmierci: 27.10.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Paweł Wasiliewicz Chochłow, ur. 28.02.1921 r., miejsce urodzenia: Czelabińska obłast; numer obozowy: 29187; data i miejsce wzięcia do niewoli: 28.06.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (310 pułk piechoty); data śmierci: 14.07.1942 r.; miejsce pochówku: Żagań

 

  

Paweł Pietrowicz Sztierchow, ur. 10.01.1920 r., miejsce urodzenia: Udmurtska ASSR; numer obozowy: 29192; data i miejsce wzięcia do niewoli: 02.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (23 pułk piechoty); data śmierci: 12.11.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Iwan Iwanowicz Wietłuchin, ur. 20.06.1917 r., miejsce urodzenia: Filimonowo; numer obozowy: 29193; data i miejsce wzięcia do niewoli: 04.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (jednostka 310 ?, specjalizacja: monter); data śmierci: 04.12.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Grigorij Grigoriewicz Sworegin, ur. 02.12.1921 r., miejsce urodzenia: ?; numer obozowy: 29194; data i miejsce wzięcia do niewoli: 03.07.1941 r., Stołpce; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (pułk samochodowy, 2902 batalion); data śmierci: 22.11.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Iwan Michajłowicz Osokin, ur. 09.10.1920 r.; miejsce urodzenia: Kataw-Iwanowsk; numer obozowy: 29196; data i miejsce wzięcia do niewoli: 04.07.1941 r., Mińsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (310 pułk strzelecki, 3 batalion); data śmierci: 20.10.1941 r.; miejsce pochówku: Imbramowice; mogiła: nr 2

 

  

Siergiej Iwanowicz Gorjunow, ur. 02.07.1921 r., miejsce urodzenia: Moskowska obłast ; numer obozowy: 29197; data i miejsce wzięcia do niewoli: 02.07.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (? pułk piechoty); data śmierci: 26.10.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Michaił Aleksiejewicz Fiedorow, ur. 15.09.1920 r., miejsce urodzenia: Czuwaszja; numer obozowy: 29198; data i miejsce wzięcia do niewoli: 12.11.1941 r., Białystok; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (169 pułk piechoty); data śmierci: 12.11.1941 r.; miejsce pochówku: Ausenchall ?, mogiła 8

 

  

Iwan Grigoriewicz Siłajew, ur. __.__.1920 r., miejsce urodzenia: Antipinka; numer obozowy: 29199; data i miejsce wzięcia do niewoli: 22.06.1941 r., ?; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r. Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (162 pułk piechoty); data śmierci: 22.10.1942 r.; miejsce pochówku: Imbramowice, rząd 1, mogiła 4

 

  

Iwan Iwanowicz Staduchin, ur. 12.09.1918 r., miejsce urodzenia: Szadrinsk; numer obozowy: 29200; data i miejsce wzięcia do niewoli: 02.07.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (18.11.1941 r. wykreślony); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (346 batalion budowlany, 3 kompania); data śmierci: 23.12.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Wasilij Pawłowicz Izwiejkow, ur. 25.08.1921 r., miejsce urodzenia: Wjazowoe; numer obozowy: 29202; data i miejsce wzięcia do niewoli: 30.06.1941 r., Wołkowysk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (dziennikarz); data śmierci: 12.11.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Gieorgij Aleksandrowicz Koniew, ur. __.11.1918 r., miejsce urodzenia: Archangielska obłast; numer obozowy: 29203; data i miejsce wzięcia do niewoli: 12.07.1941 r., Bobrujsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf (10.03.1942 r. wykreślony), 31.03.1942 r. przeniesiony do Kdo 77 L.Hofmann Breslau; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (1732 pułk pancerny); data śmierci: 20.05.1943 r.; miejsce pochówku: pochowania: Zeithain - poligon (Niemcy)

 

  

Grigorij Siemienowicz Czarnow, ur. 24.11.1920 r., miejsce urodzenia: Archangielska obłast, Dawydowskaja; numer obozowy: 29204; data i miejsce wzięcia do niewoli: 28.06.1941 r., Słuck; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (234 pułk lotniczy); data śmierci: 23.11.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Władimir Pospiełow, ur. 11.06.1921 r.; miejsce urodzenia: Seliwanowo; numer obozowy: 29205; data i miejsce wzięcia do niewoli: 08.07.1941 r., Podhajce; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 03.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf, 19.01.1942 Kdo 1165 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (58 pułk piechoty, 9 batalion); data śmierci: 21.10.1941 r.; miejsce pochówku: Imbramowice; mogiła: poza ogrodzeniem cmentarza nr 3

 

  

Nikołaj Iwanowicz Kurbatow, ur. 15.01.1909 r., miejsce urodzenia: Riazańska obłast, Kazacie; numer obozowy: 51682; data i miejsce wzięcia do niewoli: 15.08.1941 r., Chomel; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer, Stalag VIII A Görlitz, Stalag VIII C Sagan; data i komando pracy: 28.10.1941 r. Arbeitskommando 43 Ingramsdorf, 19.01.1942 r. Kdo 1165 Ingramsdorf Krs. Schweidnitz (wykreślony 21.11.1942 r.), 21.11.1942 r. przeniesiony do R.U.W. Oles – 3052 Lz.; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (? pułk piechory); data śmierci: ? ; miejsce pochówku: Łambinowice

 

  

Paweł Aleksiejewicz Rżiewskij, ur. __.__.1906 r., miejsce urodzenia: Krasnodarski kraj, st. Psziduchowskaja; numer obozowy: 51698; data i miejsce wzięcia do niewoli: 24.06.1941 r., Baranowicze; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 28.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (? pułk piechoty); data śmierci: 20.11.1941 r.; miejsce pochówku: Świętoszów

 

  

Aleksandr Iwanowicz Potudanskij, ur. 15.06.1915 r.; miejsce urodzenia: Serduki; numer obozowy: 51700; data i miejsce wzięcia do niewoli: 26.07.1941 r., Biała Cerkiew; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 28.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (saper, 840 pułk strzelecki); data śmierci: 18.11.1941 r.; miejsce pochówku: Imbramowice; mogiła: ?

 

   

Wasilij Siemienowicz Morozow, ur. 12.04.1908 r., miejsce urodzenia: Kalinińska obłast, Ponizowie; numer obozowy: 51712; data i miejsce wzięcia do niewoli: 30.08.1941 r., Smoleńsk; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 07.04.1942 r. przeniesiony z Kdo 7 Oels-Buselwitz do Kdo 1165 Ingramsdorf, 25.02.1944 r. przeniesiony do 3020 (?); zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (1101 pułk piechoty; data śmierci: 24.03.1944 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Grigorij Aleksandrowicz Klopatow, ur. 26.10.1919 r., miejsce urodzenia: Olgowka; numer obozowy: 51735 ; data i miejsce wzięcia do niewoli: 09.07.1941 r., ?; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 28.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf, 19.01.1942 r. Kdo 1165 Ingramsdorf; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (101 batalion budowlany); data śmierci: 03.05.1942 r.; miejsce pochówku: ?

 

  

Władimir Jewgieniewicz Klawdienkow, ur. 11.07.1901 r., miejsce urodzenia: Musziłowo; numer obozowy: 51793; data i miejsce wzięcia do niewoli: 27.08.1941 r., Chomel; obóz jeniecki: Stalag VIII E (308) Neuhammer; data i komando pracy: 28.10.1941 r., Arbeitskommando 43 Ingramsdorf, data wykreślenia 18.11.1941 r.; zmarł w niewoli; stopień wojskowy: szeregowy (1010 pułk piechoty); data śmierci: 05.12.1941 r.; miejsce pochówku: ?

 

Źródła:
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, Podolsk k.Moskwy
Archiwum autora

Opracowanie
Bogdan Mucha

© 2022 Żarowska Izba Historyczna

Wednesday the 12th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.