Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stare drzewa świadkami historii, cz.1 – Góra Pyszczyńska

Drukuj
Utworzono: piątek, 20, marzec 2020

Na całym świecie rośnie obecnie około 3 bilionów 40 miliardów drzew. Wiele gatunków charakteryzuje się długowiecznością. W Polsce wiek poszczególnych dębów oraz cisów dochodzi do 1000 lat. Najstarszym drzewem w naszym kraju jest cis pospolity, który rośnie w Henrykowie Lubańskim (województwo dolnośląskie). Wiek tego drzewa ocenia się na ok. 1250 lat, obwód 512 cm, wysokość 13 m. Najbardziej sędziwy wiek osiągają okazy sosny długowiecznej (łac. Pinus longaeva) rosnące w Górach Białych (ponad 4700 lat). Często określa się je mianem najstarszych roślin na Ziemi, jednak żyją znacznie krócej od wegetatywnie rozmnażających się okazów topoli osikowych i niektórych krzewów (np. okaz Lomatia tasmanica z Tasmanii istnieje od 43600 lat). Z tego też względu czasem najstarszym drzewem określa się Old Tjikko, okaz świerka pospolitego w Szwecji, którego system korzeniowy miał w czasie odkrycia (2004 r.) ok. 9550 lat, mimo że pień jest o wiele młodszy. Nawet najkrócej żyjące gatunki drzew dożywają zwykle kilkudziesięciu lat, nierzadko gatunki określane jako krótkowieczne (np. sumak octowiec lub topola osika).

Stare i okazałe drzewa od wieków swoim potężnym wyglądem wywierały na ludziach spore wrażenie. Wierzono bowiem, że mają one magiczną moc i zamieszkują je rozmaite duchy. Pod konarami takich drzew ludzie odprawiali obrzędy i modlili się. W wielu miejscach z pokolenia na pokolenie opowiadano, że stare i wielkie drzewa rosły już tam, kiedy osiedlali się pierwsi ludzie. Sędziwych okazów, które są niemymi świadkami historii, nie brakuje w naszej pobliskiej okolicy. W tym miejscu wspomnieć należy o porośniętej lasem Górze Pyszczyńskiej (niem. Pitschenberg), czyli miejscu, w którym przyroda przeplata się z bogatą historią sięgającą czasów prehistorycznych. Nie wszyscy wiedzą, że leśny obszar o powierzchni 77,31 ha (pomiędzy wsiami Pyszczyn, Marcinowiczki, Imbramowice, Buków) porastają drzewa, które pamiętają czasy królów i cesarzy. Najstarsze okazy spotykanego tutaj buka pospolitego liczą sobie bowiem 189 lat i wykiełkowały ok. 1831 roku, kiedy Śląsk był prowincją Królestwa Pruskiego, a na jego tronie zasiadał Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern (panował w latach 1797-1840). Zakończenie wojny prusko-francuskiej oraz proklamowanie Cesarstwa Niemiec w 1871 roku, pamiętają z pewnością 149 letnie okazy dębów szypułkowych oraz lipy drobnolistne. Na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej na Górze Pyszczyńskiej, rosły już liczne sosny, modrzewie, graby, klony i jesiony, których wiek dzisiaj szacowany jest na 109 lat. Z innych gatunków drzew wymienić można 97-letnie czereśnie, liczące sobie 89 lat brzozy, topole, klony, dęby i robinie akacjowe, czy też 84 letnie okazy wiązów.

 

 

Najstarsze drzewa na Górze Pyszczyńskiej pamiętają czasy króla Fryderyka Wilhelma III
oraz cesarzy Wilhelma I i Wilhelma II

 

Obecnie Góra Pyszczyńska podzielona jest na 3 oddziały leśne o numerach: 33, 34, 35. Każdy z nich składa się z wydzieleń leśnych oznaczonych małymi literami alfabetu – dla oddziału 33, wydzielenia (33a, 33b, 33c, 33d, 33f, 33g, 33h, 33i, 33j, 33k, 33l, 33m, 33n, 33o), dla oddziału 34, wydzielenia (34a, 34b, 34c, 34d, 34f, 34g, 34h, 34i, 34j, 34k, 34l, 34m, 34n), dla oddziału 35, wydzielenia (35a, 35b, 35c, 35d, 35f, 35g, 35h, 35i).

W terminologii leśnej, pod pojęciem oddział leśny, rozumiany jest grunt, pozostający we władaniu określonego gospodarza lasu, będący lasem, lub gruntem, potrzebnym do prowadzenia działalności leśnej, charakteryzujący się: a) określoną powierzchnią, b) przebiegiem granic, utrwalonym zwykle w terenie za pomocą linii podziału powierzchniowego oraz trwałych znaków granicznych, c) unikatowym oznaczeniem ewidencyjnym w ramach obrębu leśnego, ustalany w toku prac nad planem urządzenia lasu ze względu na potrzeby powszechnej ewidencji nieruchomości i w celu stworzenia podstawowego ładu przestrzennego w lesie. Z kolei tzw. wydzielenie leśne, jest to fragment lasu jednolity pod względem ważnych gospodarczo cech (np. wiek, skład gatunkowy drzewostanu), wymagający jednakowego traktowania gospodarczego.

Gatunki drzew i krzewów porastające Górę Pyszczyńską:

 

Bez czarny, Dziki bez czarny (Sambucus nigra L.) – gatunek rośliny z rodziny piżmaczkowatych (Adoxaceae), dawniej zaliczany był także do rodziny bzowatych (Sambucaceae) i przewiertniowatych (Caprifoliaceae). Inne zwyczajowe nazwy polskie: bez lekarski, bez pospolity, bzowina, bzina, buzina, hyczka, baźnik, bess, best, bestek, bez apteczny, bez aptekarski, bez biały, bez dziki, bzowina czarna, bzowki, côrny bez, flider, gołębia pokrzywa, hebz, holunder, hyćka, kaszka, suk. Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, w Polsce pospolity.

 

Bez koralowy, Dziki bez koralowy (Sambucus racemosa L.) – gatunek rośliny z rodziny piżmaczkowatych (Adoxaceae), dawniej także w bzowatych (Sambucaceae) lub przewiertniowatych (Caprifoliaceae). Jest szeroko rozprzestrzeniony w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Na południu Polski jest rośliną pospolitą, w pozostałych częściach kraju występuje rzadziej.

 

Brzoza brodawkowata, Brzoza zwisła (Betula pendula Roth) – gatunek drzewa z rodziny brzozowatych (Betulaceae Gray). Wymieniana też pod nazwami: brzoza gruczołowata, brzezina, brzoza biała. Występuje w chłodniejszych rejonach Azji i Europy oraz w Afryce Północnej (Maroko), rozprzestrzenia się też w innych rejonach i jest uprawiana w wielu krajach świata. W Polsce jest pospolita na całym niżu i w niższych położeniach górskich.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 21-89 (najstarsze wykiełkowały ok. 1931 roku), wysokość: <25 m

 

Buk pospolity, Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) – gatunek drzewa należący do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Występuje na przeważającej części kontynentu europejskiego. W Polsce pospolity, gatunek rodzimy.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 5-189 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1831 roku), wysokość: 1-28 m

 

Czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.) – gatunek drzewa lub dużego krzewu z rodziny różowatych. Znana także pod nazwami: czeremcha pospolita, śliwa kocierpka, trzemcha, czeremucha, smrodynia. Występuje w całej Europie, Azji Mniejszej i zachodniej Syberii. W Polsce jest rośliną pospolitą.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 49 lat (wykiełkowały ok. 1971 roku)

 

 

Dąb czerwony (Quercus rubra L.) – gatunek drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae). Pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej, w której jest najpospolitszym gatunkiem dębu. W Polsce jest gatunkiem introdukowanym, ok. XIX wieku został sprowadzony przez leśników jako gatunek pielęgnacyjny i ochronny. Zaliczany jest do roślin inwazyjnych – niebezpiecznych dla rodzimej flory – i jako taki powinien być usuwany z obszarów chronionych, a także z lasów podczas przebudowy drzewostanu. Rozprzestrzenia się samorzutnie, obecnie występuje już na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Wypiera rodzime gatunki dębów i inne drzewa.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 31-89 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1931 roku), wysokość: 23-26 m

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – gatunek typowy dla rodzaju dębów, obejmującego drzewa liściaste z rodziny bukowatych (Fagaceae). Występuje naturalnie w niemal całej Europie (z wyjątkiem północnej Skandynawii), na Kaukazie oraz w Azji Zachodniej. W Polsce jest bardziej pospolity od dębu bezszypułkowego.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 23-149 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1871 roku), wysokość: 6-25 m

 

 

Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna Jacq.) – gatunek rośliny z rodziny różowatych. Pochodzi z obszarów zachodniej Azji, Kaukazu, Europy i Afryki Północnej, rozprzestrzenił się także na innych obszarach Afryki, w Australii, Nowej Zelandii i Ameryce Północnej. W Polsce jest pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Jest także uprawiany. Inne nazwy: głożyna, ciernie białe, jaworek, bodlak, bulimączka.

 

Grab pospolity, Grab zwyczajny (Carpinus betulus L.) – gatunek średniej wielkości drzewa liściastego z rodziny brzozowatych (Betulaceae) (we współczesnych systemach APG, w innych ujęciach w rodzinie leszczynowatych). Występuje w Europie od Francji do Ukrainy. W Polsce częsty na całym niżu i w niższych położeniach górskich.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 31-109 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1911 roku), wysokość: 17-20 m

 

Jabłoń dzika, Płonka (Malus sylvestris) – gatunek jabłoni rosnący dziko w niemal całej Europie. Jest uprawiany w wielu krajach świata. W Polsce występuje rzadko na niżu i w niższych położeniach górskich.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 59 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1961 roku)

 

Jarząb pospolity, Jarzębina, Jarząb zwyczajny (Sorbus aucuparia L.) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny różowatych. Występuje w Europie, południowo-zachodniej Azji, zachodniej Syberii. W Polsce pospolity na całym obszarze.

 

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) – gatunek drzewa należący do rodziny oliwkowatych. Występuje naturalnie na większości obszaru Europy i w Azji Zachodniej (Liban, Syria oraz Kaukaz i Zakaukazie). W Polsce jest pospolity na całym obszarze.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 12-109 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1911 roku), wysokość: 16-24 m

 

Kasztanowiec pospolity, Kasztanowiec zwyczajny, Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum L.) – gatunek drzewa z rodziny mydleńcowatych. Pochodzi z Półwyspu Bałkańskiego, gdzie rośnie bardzo nielicznie w lasach i uznawany jest za gatunek narażony na wyginięcie. Został rozprzestrzeniony w czasie ekspansji tureckiej w Europie w XVI i XVII wieku i obecnie pospolicie jest uprawiany na tym i innych kontynentach.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 23 lata (najstarsze wykiełkowały ok. 1997 roku)

 

Klon jawor, Jawor, Klon jaworowy (Acer pseudoplatanus L.) – gatunek drzewa z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae). Występuje naturalnie w środkowej Europie i północnym Kaukazie, poza tym zawleczony.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 6-109 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1911 roku), wysokość: 7-25 m

 

Klon zwyczajny, Klon pospolity (Acer platanoides L.) – gatunek rośliny z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae Juss.). Występuje naturalnie w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach oraz Kaukazie. W Polsce jest najpospolitszy z krajowych gatunków swego rodzaju. Jest drzewem zrzucającym liście na zimę. Jest powszechnie sadzony jako drzewo ozdobne w parkach i ogrodach ze względu na jego pokrój oraz wysoką tolerancję na ubogie podłoże i zanieczyszczenia środowiska.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 23-89 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1931 roku), wysokość: 18-23 m

 

Kruszyna pospolita (Frangula alnus Mill.) – gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych (Rhamnaceae). W Polsce występuje pospolicie na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Inne nazwy: szakłak kruszyna, troszczyna, wilczyna. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.

 

 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) – gatunek drzewa, należący do rodziny lipowatych (według systemu Reveala). Pochodzi z Europy i Azji Zachodniej. W Polsce występuje pospolicie na terytorium całego kraju. Występuje w stanie naturalnym, ale jest także bardzo często sadzona przy domach, w parkach i przy drogach jako roślina ozdobna i użyteczna. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy lub zadomowiony.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 23-149 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1871 roku), wysokość: 14-24 m

 

Modrzew europejski (Larix decidua Mill.) – gatunek drzewa iglastego należący do rodziny sosnowatych. Pierwotnym miejscem jego występowania były góry środkowej Europy (Alpy,Karpaty), ale został rozpowszechniony na innych terenach w wyniku nasadzeń. W Polsce na naturalnych siedliskach rośnie tylko w Tatrach.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 24-109 (najstarsze wykiełkowały ok. 1911 roku), wysokość: 11-30 m

 

Robinia akacjowa, Grochodrzew akacjowy, Robinia biała (Robinia pseudoacacia L.) – gatunek drzew należący do rodziny bobowatych. Znana też jako grochodrzew, robinia fałszywa akacja. Pochodzi z Ameryki Północnej, z obszaru USA (stany: Pensylwania, Wirginia Zachodnia, Illinois, Missouri, Oklahoma, Georgia, Kentucky), ale rozprzestrzeniła się i zaaklimatyzowała na wszystkich (z wyjątkiem Antarktydy) kontynentach świata. Do Europy sprowadzona została w 1601 roku jako drzewo ozdobne, była sadzona w parkach, później także w lasach.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 44-89 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1931 roku), wysokość: 10-23 m

 

Sosna zwyczajna, Sosna pospolita (Pinus sylvestris L.) – gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Występuje powszechnie na terenach Europy Północnej i Środkowej (również górskich) oraz Syberii Wschodniej.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 26-109 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1911 roku), wysokość: 10-28 m

 

Śliwa tarnina, Tarnina, Tarka (Prunus spinosa L.) – gatunek krzewu z rodziny różowatych (Rosaceae). Występuje niemal w całej Europie, w zachodniej Azji i północnej Afryce. W Polsce jest to gatunek pospolity na niżu i niższych położeniach górskich. Jest bardzo zmienny i tworzy mieszańce z innymi śliwami.

 

Świerk pospolity (Picea abies (L.)  – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Jest to jedyny gatunek świerka występujący naturalnie w Polsce. Rośnie głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu Polski, w górach i na pogórzu. Nie występuje w sposób naturalny w centralnej i zachodniej Polsce (tzw. pas bezświerkowy). Zasięg tego gatunku rozciąga się na północy Europy od Norwegii do Rosji, występuje także w Alpach, Sudetach, Karpatach oraz na Bałkanach. Na wschodzie sięga Uralu, gdzie stopniowo wypiera go świerk syberyjski (Picea obovata). Północna granica występowania przebiega w Norwegii.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 16-109 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1911 roku), wysokość: 2-26 m

 

Topola osika, Osika, Topola drżąca (Populus tremula L.) – gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae). Najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 32-89 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1931 roku)

 

Wiąz pospolity, Wiąz polny (Ulmus minor Mill.) – gatunek rośliny z rodziny wiązowatych (Ulmaceae). Rodzime obszary jego występowania to: Europa, Azja Zachodnia i Kaukaz, Afryka Północna (Algieria, Maroko, Tunezja) i Wyspy Kanaryjskie.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 31-84 lat (najstarsze wykiełkowały ok. 1936 roku), wysokość: 14-17 m

 

Wiśnia ptasia, Wiśnia dzika, Czereśnia, Trześnia (Prunus avium L.) – gatunek rośliny należący do rodziny różowatych. Rodzime obszary jej występowania to Europa oraz Azja Zachodnia i Kaukaz, rozprzestrzeniła się też gdzieniegdzie poza te obszary. W Polsce rośnie dziko na terenie całego kraju, od nizin po pogórze i niższe tereny górskie (po 700–900 m n.p.m.), jednak głównie na południu kraju.

Na Górze Pyszczyńskiej – wiek: 31-97 lat, wysokość: 14-24 m

 

Góra Pyszczyńska na mapie topograficznej 1:25 000, 1937 r.

 

Góra Pyszczyńska na mapie topograficznej 1:25 000, 1965 r.

 

Góra Pyszczyńska - podział na oddziały i wydzielenia leśne 

 

Oddział i wydzielenie: 33a – 3,73 ha

Sosna zwyczajna – 90% udziału, wiek: 69 lat, pierśnica: 42 cm, wysokość: 28 m
Modrzew europejski – 10% udziału, wiek: 69 lat, pierśnica: 43 cm, wysokość: 30 m
Grab pospolity – poniżej 5 % miejscami, wiek: 69 lat
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek 69 lat
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lat
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lat
Topola osika – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lat
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lat
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Czeremcha pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Klon jawor – 10 % udziału, wiek: 29 lat
Klon jawor, Grab pospolity, Bez Czarny – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 33b – 3,10 ha

Klon jawor – 50% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 27 cm, wysokość: 24 m
Jesion wyniosły – 30% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 28 cm, wysokość: 24 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 25 cm, wysokość: 22 m
Klon jawor – 10% udziału, wiek: 99 lat, pierśnica: 51 cm, wysokość: 25 m
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Modrzew europejski – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Jabłoń dzika – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Dąb czerwony – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 109 lat
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 109 lat
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 149 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 189 lat
Klon jawor, Grab pospolity, Jarząb pospolity – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 33c – 6,78 ha

Klon jawor – 40% udziału, wiek: 32 lata, pierśnica: 14 cm, wysokość: 17 m
Dąb – 30% udziału, wiek: 32 lata, pierśnica: 14 cm, wysokość:15 m
Jesion wyniosły – 10% udziału, wiek: 32 lata, pierśnica: 19 cm, wysokość: 18 m
Modrzew europejski – 10% udziału, wiek: 32 lata, pierśnica: 20 cm, wysokość: 18 m
Buk pospolity – 10% udziału, wiek: 32 lata, pierśnica: 12 cm, wysokość: 13 m
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 32 lata
Sosna zwyczajna – poniżej 5% miejscami, wiek: 32 lata
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 32 lata
Dąb czerwony – poniżej 5% miejscami, wiek: 32 lata
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 32 lata
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 32 lata
Topola osika – poniżej 5% miejscami, wiek: 32 lata
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 22 lata
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 22 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 22 lata
Klon jawor, Jarząb pospolity, Robinia akacjowa – w podszycie
Dąb – wiek: 32 lata, pierśnica: 35 cm, wysokość: 21 m – przestój

Oddział i wydzielenie: 33d – 0,36 ha

Dąb – 40% udziału, wiek: 34 lata, pierśnica: 16 cm, wysokość: 14 m
Klon jawor – 20% udziału, wiek: 34 lata, pierśnica: 13 cm, wysokość: 14 m
Jesion wyniosły – 20% udziału, wiek: 34 lata, pierśnica: 18 cm, wysokość: 16 m
Dąb – 20% udziału, wiek: 74 lata, pierśnica: 28 cm, wysokość: 20 m
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 34 lata
Klon jawor, Bez Czarny, Śliwa tarnina – w podszycie
Dąb – wiek: 109 lat, pierśnica: 45 cm, wysokość: 21 m – przestój
Jesion wyniosły – wiek: 109 lat, pierśnica: 43 cm, wysokość: 23 m – przestój
Lipa – wiek: 109 lat, pierśnica: 39 cm, wysokość: 21 m – przestój

Oddział i wydzielenie: 33f – 1,46 ha

Buk pospolity – 50% udziału, wiek: 23 lata, pierśnica: 4 cm, wysokość: 7 m
Modrzew europejski – 30% udziału, wiek: 23 lata, pierśnica: 13 cm, wysokość: 11 m
Klon jawor – 10% udziału, wiek: 23 lata, pierśnica: 4 cm, wysokość: 8 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 23 lata, pierśnica: 7 cm, wysokość: 9 m
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 23 lata
Kasztanowiec biały – poniżej 5% miejscami, wiek: 23 lata
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 23 lata
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 23 lata
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 34 lata
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 34 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 34 lata
Robinia akacjowa, Brzoza brodawkowata, Klon jawor – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 33g – 0,71 ha

Dąb – 100% udziału, wiek: 109 lat, pierśnica: 40 cm, wysokość: 25 m
Modrzew europejski – poniżej 5% miejscami, wiek: 109 lat
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 109 lat
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 109 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 109 lat
Sosna zwyczajna – poniżej 5% miejscami, wiek: 109 lat
Robinia akacjowa – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lat
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lat
Dąb czerwony – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lat
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lat
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lat
Klon jawor – 100% udziału, wiek: 29 lat – podrost
Klon jawor, Robinia akacjowa, Lipa – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 33h – 0,90 ha

Klon jawor – 30% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 28 cm, wysokość: 24 m
Dąb – 20% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 25 cm, wysokość: 22 m
Modrzew europejski – 20% udziału, wiek: 104 lata, pierśnica: 39 cm, wysokość: 26 m
Dąb czerwony – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 29 cm, wysokość: 26 m
Czereśnia pospolita – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 27 cm, wysokość: 20 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 104 lata, pierśnica: 37 cm, wysokość: 23 m
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Robinia akacjowa – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Sosna zwyczajna – poniżej 5% miejscami, wiek: 104 lata
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 104 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 104 lata
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 104 lata
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 104 lata
Klon jawor, Czereśnia pospolita, Bez czarny – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 33i – 1,50 ha

Dąb – 50% udziału, wiek: 44 lata, pierśnica: 18 cm, wysokość: 16 m
Klon jawor – 20% udziału, wiek: 44 lata, pierśnica: 18 cm, wysokość: 17 m
Czereśnia pospolita – 10% udziału, wiek: 44 lata, pierśnica: 19 cm, wysokość: 14 m
Robinia akacjowa – 10% udziału, wiek: 44 lata, pierśnica: 20 cm, wysokość: 18 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 34 lata, pierśnica: 8 cm, wysokość: 9 m
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Topola osika – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Dąb czerwony – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lata
Klon jawor, Czereśnia pospolita, Robinia akacjowa – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 33j – 2,15 ha

Dąb – 40% udziału, wiek: 49 lat, pierśnica: 18 cm, wysokość: 17 m
Jesion wyniosły – 20% udziału, wiek: 49 lat, pierśnica: 18 cm, wysokość: 18 m
Modrzew europejski – 20% udziału, wiek: 49 lat, pierśnica: 26 cm, wysokość: 21 m
Świerk pospolity – 10% udziału, wiek: wiek: 49 lat, pierśnica: 18 cm, wysokość: 17 m
Klon pospolity – 10% udziału, wiek: 49 lat, pierśnica: 18 cm, wysokość: 18 m
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Topola osika – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Klon jawor, Klon pospolity, Jarząb pospolity – w podszycie
Dąb – wiek: 129 lat, pierśnica: 65 cm, wysokość: 24 m – przestój

Oddział i wydzielenie: 33k – 2,39 ha

Świerk pospolity – 30% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 35 cm, wysokość: 26 m
Dąb – 20% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 40 cm, wysokość: 25 m
Czereśnia pospolita – 20% udziału: wiek: 89 lat, pierśnica: 34 cm, wysokość: 21 m
Sosna zwyczajna – 10% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 44 cm, wysokość: 27 m
Dąb czerwony – 10% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 40 cm, wysokość: 25 m
Klon jawor – 10% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 39 cm, wysokość: 25 m
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lat
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lat
Robinia akacjowa – poniżej 5% miejscami, wiek: 69 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 39 lat
Buk pospolity, Klon jawor, Bez czarny, Dąb – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 33l – 2,32 ha

Klon jawor – 30% udziału, wiek: 6 lata
Buk pospolity – 40% udziału, wiek: 5 lata
Buk pospolity – 20% udziału, wiek: 16 lat, pierśnica: 5 cm, wysokość: 5 m
Klon jawor – 10% udziału, wiek: 16 lat, pierśnica: 7 cm, wysokość: 7 m

Oddział i wydzielenie: 33m – 1,86 ha

Klon jawor – 70% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 25 cm, wysokość: 23 m
Jesion wyniosły – 20% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 27 cm, wysokość: 23 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 27 cm, wysokość: 22 m
Sosna zwyczajna – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Modrzew europejski – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Jabłoń dzika – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 39 lat
Klon jawor, Bez koralowy, Robinia akacjowa – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 33n – 0,70 ha

Buk pospolity – 90% udziału, wiek: 24 lata, pierśnica: 4 cm, wysokość: 6 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 24 lata, pierśnica: 6 cm, wysokość: 8 m
Modrzew europejski – poniżej 5% miejscami, wiek: 24 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 39 lat
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 39 lat
Brzoza brodawkowata, Jarząb pospolity, Głóg jednoszyjkowy – w podszycie
Sosna zwyczajna – wiek: 99 lat, pierśnica: 33 cm, wysokość: 24 m – przestój
Świerk pospolity – wiek: 99 lat, pierśnica: 31 cm, wysokość: 23 m – przestój

 

Widok na drzewa iglaste rosnące w wydzieleniach 33n i 33m, fot. B.Mucha

 

Oddział i wydział: 33o – 1,28 ha

Sosna zwyczajna – 60% udziału, wiek: 31 lat, pierśnica: 12 cm, wysokość: 11 m
Modrzew europejski – 20% udziału, wiek: 31 lat, pierśnica: 13 cm, wysokość: 13 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 31 lat, pierśnica: 7 cm, wysokość: 9 m
Robinia akacjowa – 10% udziału, pierśnica: 11 cm, wysokość: 10 m
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 31 lat
Dąb czerwony – poniżej 5% miejscami, wiek: 31 lat
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 31 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 31 lat Wiąz pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 31 lat Robinia akacjowa, Dąb, Jarząb pospolity – w podszycie Dąb – wiek: 94 lata, pierśnica: 30 cm, wysokość: 22 m – przestój

Oddział i wydzielenie: 34a – 12,15 ha

Dąb – 30% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 26 cm, wysokość: 20 m
Sosna zwyczajna – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 29 cm, wysokość: 25 m
Robinia akacjowa – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 29 cm, wysokość: 21 m
Klon jawor – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 28 cm, wysokość: 24 m
Jesion wyniosły – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 27 cm, wysokość: 22 m
Grab pospolity – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 23 cm, wysokość: 19 m
Lipa – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 26 cm, wysokość: 24 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 79 lat, pierśnica: 40 cm, wysokość: 23 m
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Modrzew europejski – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Wiąz pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 79 lata
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 79 lata
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 109 lat
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 109 lat
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 109 lat
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 149 lat
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 149 lat
Bez czarny, Robinia akacjowa, Głóg jednoszyjkowy, Klon jawor, Grab pospolity – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 34b – 1,07 ha

Buk pospolity – 70% udziału, wiek: 14 lat, pierśnica: 2 cm, wysokość: 4 m
Buk pospolity – 20% udziału, wiek: 4 lata, pierśnica, 1 cm, wysokość: 1 m
Buk pospolity – 10% udziału, wiek: 11 lat, pierśnica: 2 cm, wysokość: 3 m

Oddział i wydzielenie: 34c – 0,81 ha

Sosna zwyczajna – 40% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 41 cm, wysokość: 25 m
Lipa – 30% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 46 cm, wysokość: 24 m
Dąb – 30% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 47 cm, wysokość: 25 m
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Robinia akacjowa – poniżej 5% miejscami, wiek: 74 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 74 lat
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 74 lat
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 74 lat
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 74 lat
Dąb – 80% udziału, wiek: 26 lat, wysokość: 6 m – podrost
Buk pospolity 20% udziału, wiek: 26 lat, wysokość: 5 m – podrost
Robinia akacjowa, Bez czarny, Klon jawor, Lipa – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 34d – 1,36 ha

Dąb – 50% udziału, wiek: 44 lata, pierśnica: 17 cm, wysokość: 15 m
Klon jawor – 30% udziału, wiek: 44 lata, pierśnica: 18 cm, wysokość: 15 m
Wiąz pospolity – 10% udziału, wiek: 44 lata, pierśnica: 16 cm, wysokość: 14 m
Lipa – 10% udziału, wiek: 44 lata, pierśnica: 15 cm, wysokość: 14 m
Modrzew europejski – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 44 lata
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Czeremcha pospolita, Robinia akacjowa, Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny, Lipa – w podszycie
Dąb – wiek: 89 lat, pierśnica: 37 cm, wysokość: 22 m – przestój
Robinia akacjowa – wiek: 79 lat, pierśnica: 36 cm, wysokość: 23 m – przestój
Lipa – wiek: 89 lat, pierśnica: 34 cm, wysokość: 22 m – przestój
Modrzew europejski – wiek: 89 lat, pierśnica: 40 cm, wysokość: 24 m – przestój

Oddział i wydzielenie: 34f – 1,56 ha

Brzoza brodawkowata – 30% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 35 cm, wysokość: 25 m
Dąb – 20% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 33 cm, wysokość: 24 m
Buk pospolity – 20% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 36 cm, wysokość: 23 m
Modrzew europejski – 20% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 39 cm, wysokość: 26 m
Sosna zwyczajna – 10% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 34 cm, wysokość: 24 m
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Robinia akacjowa – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Topola osika – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Buk pospolity– poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Grab pospolity, Czeremcha pospolita, Bez czarny, Robinia akacjowa – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 34g – 0,42 ha

Oddział i wydzielenie: 34h – 1,53 ha

Sosna zwyczajna – 30% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 33 cm, wysokość: 22 m
Dąb – 30% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 36 cm, wysokość: 22 m
Jesion wyniosły – 20% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 32 cm, wysokość: 24 m
Robinia akacjowa – 20% udziału, wiek: 89 lat, pierśnica: 35 cm, wysokość: 20 m
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Modrzew europejski – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 89 lat
Dąb – udział 40% udziału , wiek: 64 lata, pierśnica: 22 cm, wysokość: 18 m
Jesion wyniosły – 30% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 25 cm, wysokość: 19 m
Wiąz pospolity – 20% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 18 cm, wysokość: 17 m
Grab pospolity – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 21 cm, wysokość: 17 m
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Robinia akacjowa – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Dąb, Wiąz pospolity, Grab pospolity, Robinia akacjowa – w podszycie

 

Drzewa liściaste rosnące w wydzieleniu 34h, fot. B.Mucha

 

Oddział i wydzielenie: 34i – 0,79 ha

Buk pospolity – 90% udziału, wiek: 104 lata, pierśnica: 40 cm, wysokość: 28 m
Modrzew europejski – 10% udziału, wiek: 104 lata, pierśnica: 36 cm, wysokość: 28 m
Sosna zwyczajna – poniżej 5% miejscami, wiek: 104 lata
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 104 lata
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 104 lata
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 104 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Klon jawor, Grab pospolity, Buk pospolity – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 34j – 2,50 ha

Klon jawor – 50% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 26 cm, wysokość: 22 m
Dąb – 20% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 25 cm, wysokość: 21 m
Grab pospolity – 10% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 22 cm, wysokość: 19 m
Klon pospolity – 10% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 27 cm, wysokość: 23 m
Jesion wyniosły – 10% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 28 cm, wysokość: 24 m
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Wiąz pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Jesion wyniosły – 10% udziału, wiek: 12 lat – nalot
Klon pospolity, Jesion wyniosły, Grab pospolity, Klon jawor, Głóg jednoszyjkowy – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 34k – 3,22 ha

Robinia akacjowa – 10% udziału, wiek: 84 lata, pierśnica: 40 cm, wysokość: 23 m
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 82 lata
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 82 lata
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 82 lata
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Robinia akacjowa, Bez czarny, Klon jawor – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 34l – 2,80 ha

Sosna zwyczajna – 30% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 35 cm, wysokość: 23 m
Robinia akacjowa – 20 % udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 35 cm, wysokość: 22 m
Modrzew europejski – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 32 cm, wysokość: 24 m
Lipa – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 32 cm, wysokość: 22 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 34 cm, wysokość: 22 m
Klon pospolity – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 32 cm, wysokość: 22 m
Grab pospolity – 10% udziału, wiek: 64 lata, pierśnica: 26 cm, wysokość: 20 m
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Wiąz pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Topola osika – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 64 lata
Grab pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 39 lat
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 39 lat
Robinia akacjowa, Wiąz pospolity, Bez Czarny, Grab pospolity – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 34m – 1,37 ha

Sosna zwyczajna – 40% udziału, wiek: 84 lata, pierśnica: 35 cm, wysokość: 25 m
Modrzew europejski – 20% udziału, wiek: 84 lata, pierśnica: 37 cm, wysokość: 26 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 84 lata, pierśnica: 36 cm, wysokość: 24 m
Czereśnia pospolita – 10% udziału, wiek: 84 lata, pierśnica: 34 cm, wysokość: 22 m
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Wiąz pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 54 lata
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 54 lata
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 54 lata
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 54 lata
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 54 lata
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 104 lata
Jesion wyniosły, Grab pospolity, Dąb, Czereśnia pospolita, Głóg jednoszyjkowy, Bez czarny – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 34n – 1,24 ha

Sosna zwyczajna – 50% udziału, wiek: 26 lat, pierśnica: 10 cm, wysokość: 10 m
Dąb – 20% udziału, wiek: 26 lat, pierśnica: 7 cm, wysokość: 9 m
Buk pospolity – 20% udziału, wiek: 26 lat, pierśnica: 4 cm, wysokość: 7 m
Modrzew europejski – 10% udziału, wiek: 26 lat, pierśnica: 12 cm, wysokość: 11 m
Klon jawor – 10% udziału, wiek: 34 lata, pierśnica: 11 cm, wysokość: 11 m
Brzoza brodawkowata, Śliwa tarnina, Jarząb pospolity, Grab pospolity – w podszycie
Dąb – wiek: 64 lata, pierśnica: 23 cm, wysokość: 16 m – przestój

Oddział i wydzielenie: 35a – 3,52 ha

Buk pospolity – 30% udziału, wiek: 16 lat, pierśnica: 2 cm, wysokość 3 m
Buk pospolity – 20% udziału, wiek: 23 lata, pierśnica 4 cm, wysokość: 6 m
Modrzew europejski – 20% udziału, wiek: 23 lat, pierśnica: 15 cm, wysokość: 14 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 23 lat, pierśnica: 6, wysokość: 8 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 34 lata, pierśnica: 12 cm, wysokość: 12 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 49 lat, pierśnica: 21 cm, wysokość: 18 m
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Modrzew europejski – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Klon jawor, Bez czarny – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 35b – 1,47 ha

Buk pospolity – 40% udziału, wiek: 23 lat, pierśnica: 4 cm, wysokość: 6 m
Modrzew europejski – 30%, wiek: 23 lat, pierśnica 17, wysokość 15 m
Dąb – 20% udziału, wiek: 21 lat, pierśnica 6, wysokość 8 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 32 lat, pierśnica 15, wysokość 13 m
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 21 lat
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 21 lat
Sosna zwyczajna – wiek: 97 lat, pierśnica: 45 cm, wysokość: 24 m – przestój
Czereśnia pospolita – wiek: 97 lat, pierśnica: 53 cm, wysokość: 42 m – przestój

Oddział i wydzielenie: 35c – 3,61 ha

Dąb – 20% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 25 cm, wysokość: 19 m
Dąb czerwony – 20% udziału, wiek: 59 lat, pierśnica: 28 cm, wysokość: 23 m
Klon jawor – 20% udziału, wiek: 59 lat, pierścienica: 25 m, wysokość: 22 m
Modrzew europejski – 10% udziału, wiek: 59 lat, pierścienica: 31 m, wysokość: 24 m
Czereśnia pospolita – 10% udziału, wiek: 59, pierścienica: 26 cm, wysokość: 20 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 49 lat, pierścienica: 21 cm, wysokość: 18 m
Klon jawor – 10% udziału, wiek: 49 lat, pierścienica: 22 cm, wysokość: 19 m
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Sosna zwyczajna – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Lipa – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Sosna zwyczajna – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Modrzew europejski – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lat
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lat
Bez czarny, Dąb, Czeremcha pospolita, Głóg jednoszyjkowy – w podszycie

 

Leśna droga rozdzielająca wydzielenie 35c (po prawej) i 35i (po lewej), fot. B.Mucha

 

Oddział i wydzielenie: 35d – 1,40 ha

Dąb – 70% udziału, wiek: 35 lat, pierśnica: 11 cm, wysokość: 12 m
Modrzew europejski – 20% udziału, wiek: 35 lat, pierśnica: 15 cm, wysokość: 16 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 45 lat, pierśnica: 21 cm, wysokość: 17 m
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 35 lat
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 35 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 35 lat
Dąb czerwony – poniżej 5% miejscami, wiek: 35 lat
Sosna zwyczajna – poniżej 5% miejscami, wiek: 35 lat
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 35 lat
Buk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 45 lat
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lat
Czereśnia pospolita, Bez czarny, Głóg jednoszyjkowy – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 35f – 1,67 ha

Buk pospolity – 70% udziału, wiek: 16 lat, pierścienica: 2 cm, wysokość: 4 m
Buk pospolity – 20% udziału, wiek: 4 lata, pierścienica: 1 cm, wysokość: 1 m
Świerk zwyczajny – 10% udziału, wiek: 16 lat, pierścienica: 3 cm, wysokość: 2 m

Oddział i wydzielenie: 35g – 1,39 ha

Dąb – 30% udziału, wiek: 34 lata, pierśnica: 11, wysokość: 14 m
Buk pospolity – 20% udziału, wiek: 34 lata, pierśnica: 8 cm, wysokość: 13 m
Sosna zwyczajna – 20% udziału, wiek:34 lata, pierśnica: 18 cm, wysokość: 16 m
Klon jawor – 20% udziału, wiek: 49 lat, pierśnica: 21 cm, wysokość: 19 m
Dąb – 10% udziału, wiek: 49 lat, pierśnica: 22 cm, wysokość: 19 m
Brzoza brodawkowata – poniżej 5% miejscami, wiek: 34 lata
Modrzew europejski – poniżej 5% miejscami, wiek: 34 lata
Świerk pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 34 lata
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 34 lata
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 34 lata
Dąb czerwony – poniżej 5% miejscami, wiek: 49 lat
Śliwa tarnina, Czereśnia pospolita – w podszycie

Oddział i wydzielenie: 35h – 1,19 ha

Sosna zwyczajna – 10% udziału, wiek: 84 lata, pierśnica: 37 cm, wysokość: 27 m
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Jesion wyniosły – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lata
Klon pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 59 lata
Bez czerwony, Głóg jednoszyjkowy, Klon jawor, Kruszyna pospolita – w podszycie

 

Widok na las sosnowo-świerkowy (wydzielenia 35 f i 35h), fot. B.Mucha

 

Oddział i wydzielenie: 35i – 3,00 ha

Klon jawor – 50% udziału, wiek: 54 lata, pierśnica: 20 cm, wysokość: 20 m
Dąb – 30% udziału, wiek: 54 lata, pierśnica: 22 cm, wysokość: 19 m
Jesion wyniosły – 10% udziału, wiek: 54 lata, pierśnica: 22 cm, wysokość: 20 m
Czereśnia pospolita – 10% udziału, wiek: 54 lata: pierśnica: 19 cm, wysokość: 17 m
Modrzew europejski – poniżej 5% miejscami, wiek: 54 lata
Sosna zwyczajna – poniżej 5% miejscami, wiek: 54 lata
Wiąz pospolity – poniżej 5% miejscami, wiek: 54 lata
Czereśnia pospolita – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Klon jawor – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Dąb – poniżej 5% miejscami, wiek: 84 lata
Bez czarny, Głóg jednoszyjkowy, Jarząb pospolity, Klon jawor – w podszycie

 

Ze słownika terminologii leśnej:

Podszyt – warstwa roślinności w ekosystemie leśnym zbudowana z krzewów i niskich drzew o wysokości do 4 m

Nalot – jedna z pierwszych faz rozwoju drzewostanu obejmująca drzewka pochodzące z samosiewu i nieprzekraczające zazwyczaj wysokości runa leśnego. Faza ta obejmuje okres życia drzewostanu od samozasiewu do 20 lat

Podrost – młode pokolenie drzew gatunków lasotwórczych pochodzących często z samosiewu. Do podrostu zaliczane są drzewa o wysokości powyżej 0,5 m, występujące pod okapem wyższych pięter drzewostanu, a w przyszłości mogące odgrywać rolę głównego drzewostanu

Drzewostan – najwyższa warstwa w ekosystemie leśnym, zbudowana z korony różnych gatunków drzew liściastych i iglastych, m.in. dąb, brzoza, buk, lipa, sosna, świerk i modrzew i in

Przestój – pojedyncze, najdorodniejsze drzewo w lesie niewycięte w czasie przewidzianym do wyrębu, pozostawione jako drzewo nasienne do następnej kolei rębu

 

Posiadacie wiedzę na temat interesujących miejsc, budowli, a może znacie jakąś ciekawą historię ?? Podzielcie się z nami swoją wiedzą lub starociami z domowych strychów, głębokich szuflad oraz rodzinnych albumów. Wszelkie informacje, skany fotografii i dokumentów możecie przesyłać bez wychodzenia z domu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Źródła:
1. https://www.lasy.gov.pl/pl
2. J. Pokorný, Drzewa znane i mniej znane. Leksykon Przyrody, Warszawa 1992
3. Bruno T. Kremer, Drzewa. Leksykon Przyrodniczy, Warszawa 1996
4. J. Reichholf, Las. Leksykon przyrodniczy, Warszawa 1999
5. Polska: Drzewa. Encyklopedia ilustrowana, A. Przybyłowicz (tekst), P. Zalewski (red.), Warszawa 2010
6. J.D. Godet, Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów, Warszawa 2017
7. Archiwum autora

Opracowanie
Bogdan Mucha

© 2015 Żarowska Izba Historyczna

Tuesday the 22nd. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.