Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Powstanie i pierwsze 10-lecie Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Dolnośląskich Zakładach Chemicznych "Organika" w Żarowie

Drukuj
Utworzono: piątek, 15, czerwiec 2012

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi przy Dolnośląskich Zakładach Chemicznych w Żarowie powstał 28 listopada 1974 roku. W 1981 roku nadano mu imię Ludwika Hirszfelda – wybitnego lekarza, twórcę polskiej szkoły immunologicznej. Pomimo, iż DZCH "Organika" już nie istnieją, to Żarowski Klub HDK działa nadal, a w 2014 roku świętował będzie 40-lecie swego istnienia. O wieloletniej i wybitnej działalności krwiodawców z Żarowa, świadczy ogromna ilość dyplomów, nagród, odznaczeń i podziękowań, jakie zdobią ściany siedziby Klubu, mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół w Żarowie przy ul. Zamkowej 10.

 

Emblematy z klubowych proporców (zbiory HDK PCK w Żarowie)

W Sprawach Chemików (nr z listopada 1975 r.) czytamy: Honorowi dawcy krwi, rekrutujący się spośród pracowników Dolnośląskich Zakładów Chemicznych w Żarowie, znani są z ofiarności i gotowości śpieszenia z pomocą na hasło "Ratunek". 23 z nich utworzyło w październiku ub. roku Klub Honorowych Dawców Krwi przy przedsiębiorstwie. Obecnie jest ich już 37. Prezesem został Jerzy Hennig, a opiekunem z ramienia Zakładowego Oddziału Samoobrony Marian Bryg. Członkowie klubu postanowili oddawać krew na potrzeby służby zdrowia raz na kwartał, ale wielu z nich robi to częściej. Godne podkreślenia jest oddanie na hasło "Ratunek" 4,5 l krwi koledze z pracy, który w końcu ub. roku uległ wypadkowi drogowemu. W ten sposób przyczyniki się do uratowania jego życia. Krwiodawców łączy nie tylko przynależność do własnego klubu, ale również wspólne imprezy, wycieczki itp. Jedną z nich będzie wyjazd do Drezna. Dyrekcja zakładu udziela krwiodawcom poparcia, zapewniając m.in. autokar na wspomniane wyjazdy. Ponadto obiecała przydzielić stałe lokum w klubie zakładowym, aby mieli swój własny "kąt".

Z kolei w Trybunie Wałbrzyskiej (nr z listopada 1979 r.) tak napisano o Żarowskim Klubie HDK:

"Dar krwi, darem życia". Pod takim hasłem w drugiej połowie listopada obchodzone były uroczyście Dni Honorowego Krwiodawstwa – święto wszystkich bezinteresownych dawców krwi, ludzi dobrej woli, dzięki którym możliwe jest stałe pozyskiwanie tego najcenniejszego, niezastąpionego jeszcze niczym leku – krwi. W województwie wałbrzyskim oddaje się jej rocznie ponad 10 tys. litrów, co stawia nas pod tym względem na czołowym miejscu w kraju. Uzyskanie takiego wyniku było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu aktywu PCK, dobrej współpracy z Wojewódzką Stacją Krwiodawstwa i oczywiście wszystkim honorowym dawcom krwi. Po reorganizacji administracyjnej, prawie od początku powstania naszego województwa i ZW PCK zwrócono szczególną uwagę na organizowanie "żywych banków krwi" – KlubówHonorowych Dawców Krwi. Obecnie w województwie wałbrzyskim działają 64 kluby (w tym 6 młodzieżowych) zrzeszające łącznie 6 635 osób. Do najaktywniejszych i najlepiej działających należy jedyny jak dotąd w kraju Klub Honorowych Dawców Osocza przy Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa oraz kluby HDK działające przy: HSK "Violetta" w Stroniu Śląskim, Zakładach ZEM w Dusznikach, kopalni "Nowa Ruda", noworudzkim "Nowarze" i przy Dolnośląskich Zakładach Chemicznych "Organika" w Żarowie. Członkowie tego ostatniego klubu byli gospodarzami tegorocznej, ogólnowojewódzkiej akademii okolicznościowej. Uroczystość ta przypadła na kilka dni przed 5 rocznicą powstania klubu, co miało miejsce 28 listopada 1974 roku. "Na początku było nas tylko 23" – mówi prezes Zarządu M-G PCK w Żarowie i jednocześnie przezes Klubu HDK przy "Organice" – Jerzy Hennig, na co dzień starszy mistrz w zakładach. "Ni e mieliśmy wtedy jeszcze ani specjalnego doświadczenia, ani żadnych funduszy na działalność propagandową, na symboliczne przynajmniej wynagrodzenie szczególnie wyróżniających się krwiodawców. Z upływem czasu zaczęliśmy się umacniać. Dużo pamagała nam wtedy i dziś życzliwa postawa naszej dyrekcji, organizacji partyjnej, rady zakładowej. Zaczęliśmy np. Organizować zabawy uzyskując w ten sposób podwójną korzyść – uzyskane fundusze umożliwiają rozwijanie innych form oddziaływania, a część dochodów wykorzystujemy na nagrody dla naszych krwiodawców. Nagrody, w formie wycieczek krajoznawczych". Członkowie klubu HDK przy "Organice" byli już m.in. w Szczecinie, Elblągu, Gdańsku, a w roku bieżącym w Zakopanem. W tym roku mogą odnotować szczególny sukces – 3 osobowa drużyna z zakładów reprezentująca nasze województwo w XII Marszu Patrolowym w Puszczy Kampinowskiej zajęła II miejsce w kraju. Punktowano sprawność, wiadomości z działalności PCK i honorowego krwiodawstwa. Członkowie klubu HDK są również fundatorami książeczki mieszkaniowej z pełnym wkładem własnym dla wychowanki domu dziecka. Od chwili powstania klubu znacznie wzrosła liczba jego członków. Dziś jest ich już 80. Efekt pięcioletniej działalności – ponad 300 litrów oddanej krwi. W tym roku członkowie żarowskiego klubu HDK całą oddaną krew przeznczają na Centrum Zdrowia Dziecka. Do tej pory przekazali już 60 litrów. Wśród wyróżniających się długoletnich krwiodawców są m.in. Henryk Drobisz, Adam Kawczyński, Jan Bacański, Stanisław Perzyński, Andrzej Zabrzeski.

 

 

Oddawanie krwi w Punkcie Krwiodawstwa w Świdnicy. Kronika ZOS (zbiory Żarowskiej Izby Historycznej)

 

WYCIECZKI KLUBOWE

 

 

Drezno - stadion 1976 (zbiory HDK PCK w Żarowie)

 

 

Malbork 1978 (zbiory HDK PCK w Żarowie)

 

 

 

Sztutowo - były obóz koncentracyjny KL Stutthof 1978 (zbiory HDK PCK w Żarowie)

 

 

Budapeszt 20.02.1979 (zbiory HDK PCK w Żarowie)

 

 

Morskie Oko 10.08.1979 (zbiory HDK PCK w Żarowie)

 

Pierwszy Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy DZCH "Organika" w Żarowie przedstawiał się następująco:

 

 

Skan z Kroniki ZOS (zbiory Żarowskiej Izby Historycznej)

 

W pierwszym roku działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy DZCH "Organika" zorganizowano dwa zbiorcze wyjazdy do Punktu Krwiodawstwa w Świdnicy. W dniu 30 listopada 1974 roku oddano 2 250 ml krwi – był to wyjazd zorganizowany pod hasłem "Ratunek dla Ob. Knapka" – pracownika zakładu. W dniu 6 grudnia 1974 roku oddano 1 720 ml krwi. Razem 3 970 ml krwi. W pierwszych latach istnienia Klubu najwięcej krwi oddali:

Hennig Jerzy – 14,0 litrów
Kawczyński Adam – 5,9 l
Sterkowiec Kazimierz – 5,2 l
Olesiński Maciej – 3,8 l
Bacański Jan – 3,2 l
Batko Alojzy – 2,8 l
Drobisz Henryk – 2,5 l
Kołpak Tadeusz – 2,4 l
Maruszak Zdzisław – 2,4 l
Zadrożny Jan – 2,2 l
Firlej Franciszek – 2,0 l

 

 

Zebranie założycielskie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy DZCH "Organika" w Żarowie" 28.11.1974 r.
(zbiory HDK PCK w Żarowie)

 

W pierwszych latach Zarząd Klubu przyznał 21 odznak brązowych, 12 srebrnych, 5 złotych. Dodatkowo przewodniczący Zarządu Klubu – Jerzy Hennig był posiadaczem odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". Nowy Zarząd Klubu wyłoniony został 6 grudnia 1978 roku: Jerzy Hennig – prezes, Adam Kawczyński – zastępca, Jan Bacański - sekretarz, Henryk Drobisz – skarbnik, Stanisław Perzyński – członek. Skład komisji rewizyjnej: Henryk Błaszczyk – przewodniczący, Józef Król – zastępca, Jan Zadrożny – członek. Bogatym w wydarzenia dla żarowskiego klubu HDK był rok kolejny. 20 lutego 1979 roku delagacja klubu gościła z wizytą w stolicy Węgier – Budapeszcie. Uroczyście obchodzona była 60-ta rocznica powstania PCK, która przypadła 3 kwietnia 1979 roku. W tym dniu miało miejsce dodatkowe – niecodzienne wydarzenie, jakim było przekazanie Jadwidze Reszowskiej - wychowance domu dziecka w Bardzie Śląskim, książeczki mieszkaniowej, na której ufundowanie klub HDK w Żarowie zebrał ponad 23 000 ówczesnych złotych. Wzmiankę o tym wydarzeniu odnaleźć można w czasopiśmie "Jestem" – organ prasowy PCK (nr 10 z października 1979 roku):

 

Okazji, które zwykle mobilizują do aktywności, nie brakowało: rocznica 35-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 60-lecie istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, wreszcie Międzynarodowy Rok Dziecka. Same ważne rocznice to jednak zbyt mało, by podjąć konkretne przedsięwzięcia, jeśli zawodzi inicjatywa i zapał. W przypadku Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Dolnośląskich Zakładach Chemicznych "Organika" w Żarowie nie tylko jednak one nie zawiodły, lecz były motorem długofalowych, przemyślanych, pracowitych działań. Każdy, kto podejmował jakiekolwiek prace społeczne, których celem było zgromadzenie funduszy, doskonale wie, jak wiele wysiłku i jak wiele godzin poświęconego własnego wolnego czasu musiało kosztować zgromadzenie sumy ponad 23 tysięcy złotych. Tyle właśnie wypracowali społecznie członkowie Klubu w Żarowie i przekazali je na piękny cel: na książeczkę mieszkaniową dla jednej z wychowanek Domu Dziecka w Bardzie Śląskim. Jadzia, bo tak ma na imię dziewczynka, dar ten oceni znacznie później, gdy opuści Dom i rozpocznie samodzielne życie we wlasnych czterech ścianach. A kto o nich nie marzy ? Mieszkanie jest ważnym "majątkiem", przedmiotem wieloletnich oczekiwań, starań i niewątpliwie podstawą samodzielnego życia. Te wszystkie względy wzięli pod uwagę, w trosce o przyszłość i interesy dziecka, członkowie Klubu. Dzięki ich zabiegom, wcześnie ufundowanej książeczce mieszkaniowej, wychowanka Domu Dziecka – jako pełnoletnia już dziewczyna – znajdzie się we własnym mieszkaniu. Członkowie Klubu podjęli piękną, użyteczną i społecznie ważną inicjatywę. Przede wszystkim za nią, a także za trud włożony w wypracowywanie przeznaczonych na ten cel pieniędzy należy się im wielkie uznanie.

 

 

 

Prezes Jerzy Hennig (po lewej) przekazuje książeczkę mieszkaniową Jadwidze Rzeszowskiej (w środku) 

 

W kwietniu 1979 roku przy udziale członków Żarowskiego Klubu HDK utworzono Oddział Społecznych Ratowników Drogowych. W maju 3 osobowa drużyna – krwiodawców DZCH "Organika" w Żarowie, reprezentująca województwo wałbrzyskie, zajęła II miesce w XII Marszu Patrolowym Szlakiem Walk Partyzanckich w Puszczy Kampinowskiej. O powołaniu grupy społecznych ratowników drogowych wspominają Sprawy Chemików (nr z kwietnia 1979 r.):

 

Zakładowy Oddział Samoobrony przy Dolnośląskich Zakładach chemicznych w Żarowie odpowiadając na apel Zarządu PCK w Świdnicy jako pierwszy na terenie województwa powołał Oddział Społecznych Ratowników Drogowych. W skad tego oddziału wchodzą honorowi dawcy krwi, zmotoryzowani członkowie ZOS oraz lekarz zakładowy. Oddział liczy 32 osoby. Biorąc pod uwgę stale nasilający się ruch kołowy na drogach oraz wzrastającą ilość związanych z tym wypadków idea społecznego niesienia pomocy ofiarom wypadków drogowych zaasługuje na pełne uznanie.

 

oraz Słowo Polskie (nr z kwietnia 1979 r.) pisząc:

 

Z inicjatywy klubu honorowych dawców krwi przy Dolnośląskich Zakładach Chemicznych "Organika" w Żarowie utworzono 32-osobową grupę społecznych ratowników drogowych. Wszyscy zostali odpowiednio przeszkleni, wyposażeni w niezbędny sprzęt. W każdej chwili gotowi są do niesienia pomocy ofiarom wypadków drogowych. Utworzenie grupy – to tylko jedna z inicjatyw klubu. Niedawno ufundował on książeczkę mieszkaniową sierocie z Państwaowego Domu Dziecka w Bardzie Śląskim i zaadoptował pomieszczenie na siedzibę dla sióstr Pogotowia PCK. Naturalnie najważniejszym zadaniem jest honorowe krwiodastwo. Żarowski klub przekazał m.in. 21 litrów krwi małym pacjentom w Centrum Zdrowia Dziecka, pośpieszył też na ratunek ofiarom trzęsienia ziemi w Czarnogórze w Jugosławii.

 

 

 

 

Pamiątkowa fotografia oraz naszywka z XII Marszu Patrolowego w Palmirach. 19-20.05.1979 r.
(zbiory HDK PCK w Żarowie)

 

Nowy Zarząd Klubu wybrany został 5 grudnia 1980 roku: Jerzy Hennig – prezes, Adam Kawczyński – zastępca, Henryk Drobisz – sekretarz, Teresa Firlej – skarbnik, Jan Bacański – członek, Stanisław Perzyński – członek, Wanda Zdunik – członek. Skład komisji rewizyjnej: Andrzej Zabrzewski – przewodniczący, Bolesław Mazur – zastępca, Tadeusz Wiśniewski – członek. W tym samym miesiącu (12 grudnia) delegacja Klubu HDK PCK przy Dolnośląskich Zakładach Chemicznych w Żarowie uczestniczyła w uroczystości wręczenia sztandaru Klubowi HDK przy Zespole Szkół Samochodowych w Warszawie. 28 października 1981 roku Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wałbrzychu w dowód uznania za ofiarną pracę w dziedzinie honorowego krwiodawstwa nadało Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy DZCH "Organika" imię dr Ludwika Hirszfelda. Nie mniej ważnym wydarzeniem w pierwszym dziesięcioleciu działalności Klubu HDK w Żarowie było bez wątpienia nadanie i poświęcenie klubowego sztandaru, które miało miejsce 29 listopada 1981 roku. Podczas uroczystej mszy świętej w kościele pw. NSPJ w Żarowie poświęcenia sztandaru dokonał ks. proboszcz Marian Cembrowski.

 

 

 

Ks. proboszcz Marian Cembrowski dokonuje poświęcenia sztandaru Klubu HDK PCK w Żarowie

 

Na początku 1984 roku delgacja żarowskich krwiodawców uczestniczyła w jubileuszu 10-lecia Klubu HDK przy Komendzie Stołecznej MO w Warszawie. 28 listopada 1984 roku, a więc w rocznicę 10-lecia swego istnienia Miejski Klub HDK w Żarowie był gospodarzem Wojewódzkiej Akademii z okazji 65. rocznicy powołania placówki PCK w Wałbrzychu. Wówczas też otrzymał Honorową odznakę HDK-PCK od Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi "DolMel" we Wrocławiu. W Słowie Polskim (nr 173 z lipca 1984 r.) przeczytać można wzmiankę zatytułowaną: "Tysiąc litrów krwi z jednego zakładu" – 28 listopada br. minie dziesięć lat od utworzenia w Dolnośląskich Zakładach Chemicznych "Organika" w Żarowie Klubu Krwiodawstwa. Założycielami byli: Marian Bryg, obecnie emeryt, i Jerzy Hennig, który jest pierwszym i dotąd jedynym prezesem klubu. Do klubu przystąpiło wówczas 23 pracowników. Siedmiu spośród nich w uznaniu za systematycze oddawanie najcenniejszego leku otrzymało Krzyże Zasługi. Od niedawna ta pożyteczna placówka społeczna nosi imię Ludwika Hirszfelda, zrzesza 87 członków i jest zaliczana do czołowych w woj. Wałbrzyskim. W mijającym dziesięcioleciu jej członkowie oddali tysiąc litrów krwi. Klubowicze ufundowali ponadto z własnych dochodów książeczkę mieszkaniową dla sieroty.

 

 

 

 

Uroczystości 10-lecia Klubu HDK PCK w Żarowie i przemówienie sekretarz Zarządu Wojewódziego PCK z Wałbrzycha (zbiory HDK PCK w Żarowie)

 

Opracowanie
Bogdan Mucha

© 2022 Żarowska Izba Historyczna

Thursday the 30th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.