Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Okolice Żarowa na XVII-XVIII wiecznych mapach ze zbiorów Biblioteki Ziemi Morawskiej w Brnie, cz.2

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 17, maj 2021

Początki biblioteki naukowej w Brnie, związane są z działalnością Towarzystw Gospodarczych, które zawiązały się pod koniec XVIII wieku. Wymienić należy tutaj Towarzystwo Gospodarki Rolnej i Sztuk Wolnych oraz Morawsko-Śląskie Towarzystwo dla Udoskonalania Orki, Przyrodoznawstwa i Krajoznawstwa. Jedną z form ich aktywności było gromadzenie książek naukowych. Prawdziwa biblioteka, powstała jak się przyjmuje 6 lipca 1808 roku, wraz z zarejestrowaniem w księgach inwentarzowych pierwszej książki. Księgozbiór biblioteczny rozwijał się przez cały XIX wiek, dzięki darom społeczeństwa. W ramach Towarzystwa Gospodarczego w 1819 roku doszło do założenia Muzeum Franciszka. W 1864 roku ukazał się drukowany katalog zbiorów obejmujący nauki przyrodnicze, historyczne i techniczno-ekonomiczne. Z dniem 11 grudnia 1883 roku społeczeństwo uzyskało bezpłatny dostęp do biblioteki oraz do innych zbiorów muzeum. Biblioteka Towarzystwa przekształciła się w bibliotekę publiczną z księgozbiorem liczącym 45 tysięcy woluminów. W 1899 roku placówka odłączyła się od muzeum i stała się samodzielną Krajową Biblioteką Morawską.

Jako instytucja krajowa, mogła istnieć i rozwijać się dzięki krajowemu budżetowi, w którym przewidziano środki na zakup książek, utrzymanie budynku oraz wynagrodzenie dla personelu. Pod koniec 1898 roku w bibliotece było 20 717 tytułów, a po przeprowadzce w 1908 roku już 36 310 tytułów w ponad 100 000 tomów. W pierwszej dekadzie samodzielnego istnienia, tj. do roku 1918, zbiory powiększyły się o 42%. Po powołaniu do życia Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie z 4 fakultetami: filozoficznym, medycznym, prawniczym oraz fakultetem nauk przyrodniczych, biblioteka została do 28 maja 1923 roku upaństwowiona i nosiła odtąd nazwę Biblioteki Krajowej i Uniwersyteckiej. W 1935 roku otrzymała nowe pomieszczenia: wypożyczalnia, czytelnia na 234 miejsc, czytelnia profesorska na 24 miejsca, czytelnia czasopism na 32 miejsca. Rok później księgozbiór biblioteki liczył 371 002 woluminów. Po zakończeniu II wojny światowej, biblioteka wznowiła swoją działalność, a jej zbiory zaczęły się powiększać o książki przejmowane z niemieckich bibliotek i księgarń. W 1950 roku rozwiązano działające na terenie kraju zakony, biblioteka zobowiązana została do administracyjnego przejęcia księgozbiorów zakonnych z ziem morawskich. Po roku 1989 zwrócono je poszczególnym zakonom. W latach 1995-1997 roku, nastąpiło komputerowe opracowanie zbiorów bibliotecznych, a w 2001 roku oddano do użytku nowy budynek Morawskiej Biblioteki Krajowej w Brnie.

 

Morawska Biblioteka Krajowa w Brnie, fot. Millenium187

 

W zbiorach tej biblioteki, znajduje się wspaniała kolekcja map Bernharda Paula Molla. Ten niemiecki dyplomata, kartograf i kolekcjoner map, urodził się 1697 roku w miejscowości Vöstenberg niedaleko Ansbach. Od najmłodszych lat jego zainteresowania obejmowały zbieranie map i grafik. W sumie uzbierał ich prawie 13 000 (głównie z lat 1650-1750). Najstarsze mapy, datowane były na XVI wiek. Moll podzielił swoją kolekcję na dwa podstawowe atlasy: "Atlas Austriacus" i "Atlas Germanicus", które zawierały łącznie 68 części. Po śmierci Molla w 1780 roku, jego potomkowie kilkakrotnie bezskutecznie próbowali sprzedać cenną kolekcję. W końcu wnuk Molla, baron Friedrich Zikmund Vockel, podarował ją w 1821 roku, niedawno otwartemu Muzeum Franciszkańskiemu w Brnie. Kolekcja była najpierw przechowywana w klasztorze augustianów w Starym Brnie, a następnie przeniesiona do budynku Muzeum Franciszkańskiego. W 1899 roku obszerne zbiory kartograficzne, zostały przekazane do samodzielnej Krajowej Biblioteki Morawskiej. Obecnie cenna kolekcja, stanowi część zbiorów Biblioteki Ziemi Morawskiej w Brnie.

Na XVII-XVIII wiecznych mapach z kolekcji Molla, widnieją m.in. okolice dzisiejszego Żarowa. Odnaleźć bowiem na nich możemy, ówczesne nazwy miejscowości naszej gminy. Warto więc bliżej zapoznać się z tym wyjątkowym zbiorem kartograficznym.

 

Mapa 1

Pełna nazwa: Regnum Bohemia, eique annexae provinciae, ut ducatus Silesia, Marchionatus Moravia, et Lusatia: quae sunt terrae Haereditariae imperatoris Amst. ex officina I. Covens et C. Mortier; apud F. de Wit.

Autor i datowanie: Frederik de Wit, 1630-1706

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/779/2619267302/

 

Mapa Frederika de Wita z lat 1630-1706: (Lasen) - Łażany, (Sasterhausen) - Zastruże, (Wirben) - Wierzbna

 

Frederik de Wit (ur. 1629 r., zm. 1706 r.). Holenderski rytownik map i kartograf. Urodził się w Gouda. W 1648 roku przeniósł się do Amsterdamu, gdzie w 1654 roku otworzył drukarnię i sklep pod nazwą "De Drie Crabben" (Trzy Kraby). Rok później zmienił nazwę na "Witte Pascaert" (Biała Mapa). Pod tą nazwą de Wit i jego firma stali się znani na całym świecie. Pierwsze znane dzieła de Wita to mapy z widokami miast Haarlem, Rijsel i Doornik, opublikowane w bogato ilustrowanym atlasie "Flandria Illustrata", autorstwa Antoniusa Sanderusa. Pierwszą mapą wygrawerowaną i podpisaną nazwiskiem de Wita, była mapa Danii z 1659 roku. Późniejsze dzieła to "Atlas Maior" wydawany od 1662 roku (do 17 do 151 map), atlas Niderlandów "Nieuw Kaertboeck van de XVII Nederlandse Provinciën" z 1667 roku (27 map), Atlas żeglarski z 1675 roku. Łącznie za swego życia de Wit sporządził nie mniej niż 158 map i 43 wykresy na oddzielnych arkuszach. Zmarł w 1706 roku. Jego żona Maria kontynuowała działalność wydawniczą przez następne cztery lata, drukując i edytując mapy De Wita do 1710 roku. Ostatecznie sprzedała jednak drukarnię i sklep na aukcji. Większość tablic atlasowych i niektóre mapy ścienne zostały sprzedane Pieterowi Mortierowi (1661–1711), geografowi, miedziorytowi, drukarzowi i wydawcy z Amsterdamu.

 

Mapa 2

Pełna nazwa: Estats de la Couronne de Boheme ou sont le Royaume de Boheme, le Duché de Silesie, les Marquisats de Moraviae, et Lusace. Subdivisés en leurs Principales Parties / Dressé sur les Memoires les plus Nouueaux Par le Sr. Sanson Geographe ordinaire du Roy; Chez H. Iaillot Auec Priuilege du Roy pour Vingt Ans.

Autor i datowanie: Guillaume Sanson, 1633-1703

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/782/2619267301/

 

Mapa Guillaume Sansona z lat 1633-1703: (Sasterhause) - Zastruże, (Bucke) - Buków, (Wirben) - Wierzbna

 

Guillaume Sanson (ur. 1633 r., zm. 1703 r.). Francuski geograf i kartograf. Syn słynnego francuskiego kartografa Nicolasa Sansona. Kontynuował dzieło ojca i podobnie jak on, był także nadwornym geografem i kartografem króla francuskiego Ludwika XIV. Często współpracował z innym wibitnym kartografem tamtych czasów, Hubertem Julliotem.

 

Mapa 3

Pełna nazwa: Estats de la Couronne de Boheme, ou sont le Royaume de Boheme, le Duché de Silesie, les Marquisats de Moraviae, et Lusace. Subdivisés en leurs Principales Parties Le Royaume de Boheme Duché de Silesie, les Marquisat de Moraviae et de Lusace / Dressé sur les Memoires les plus Nouueaux Par le Sr. Sanson Geographe ordinaire du Roy; Amsterdam Chez Pierre Schenck avec Privilege de noc Seigneurs les Etats de Hollande et de West-Frisc.

Autor i datowanie: Guillaume Sanson, 1633-1703

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/786/2619267299/

 

Mapa Guillaume Sansona z lat 1633-1703: (Sasterhausen) - Zastruże, (Bucke) - Buków, (Wirben) - Wierzbna

 

Mapa 4

Pełna nazwa: Regnum Bohemiae eique annexae Provinciae ut Ducatus Silesiae Marchionatus Moraviae et Lusatiae Vulgo Die Erb-Landeren Auctore Nicolao Visscher. Cum Privilegio Ordinum Holl. & Westfrisiae.

Autor i datowanie: Visscher, Nicolaes Jansz., 1649-1702

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/787/2619267298/

 

Mapa Nocolasa Visschera z lat 1649-1702: (Lasen) - Łażany, (Sasterhausen) - Zastruże, (Wirben) - Wierzbna

 

Nicolaas (Jansz) Visscher (ur.1618 r., zm. 1679 r.). Holenderski kartograf, sztycharz i wydawca map. Sygnował je jako Nicolaas J. Visscher I (pierwszy). Nicolas przejął po ojcu warsztat i zainteresowania kartograficzne a w 1677 roku uzyskał przywilej na druk map. Jego ojcem był Claes Jansz Visscher (1587-1652) natomiast on sam był wujem Nicolaasa Visscher II (1649-1702 lub 1709). Symbole I oraz II prawdopodobnie odnoszą się do przywilejów królewskich na druk map. Nicolaas Visscher II taki przywilej uzyskał w 1682 roku. Wszyscy działali w Amsterdamie i słynęli z działalności wydawniczo-kartograficznej. Mapy miast, państw, regionów i kontynentów opracowywali sami lub korzystali z miedziorytów odziedziczonych po zmarłych krewnych. Oprócz samodzielnych arkuszy map przygotowywali też atlasy.

 

Mapa 5

Pełna nazwa: Mappa Geographica Regnum Bohemiae cum adiunctis Ducatu Silesiae, et Marchionatib. Moraviae et Lusatiae repraesentans Cura et sumtibus Matth. Seutteri Chalc. Aug.

Autor i datowanie: Matthäus Seutter 1678-1757

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/788/2619267297/

 

Mapa Matthäusa Seuttera z lat 1678-1757: (Lasen) - Łażany, (Sasterhausen) - Zastruże, (Wirben) - Wierzbna

 

 

Matthäus Seutter (ur. 1678 r., zm. 1757 r.). Niemiecki kartograf, miedziorytnik i wydawca. Był synem złotnika, terminował w pracowni Johanna Baptisty Homanna. W 1710 roku założył własną firmę. Do najbardziej znanych prac Seuttera należą: "Atlas Geographicus oder Accurate Vorstellung der ganzen Welt" z 1725 roku, "Grosser Atlas" z 1734 roku, "Atlas minor" z 1744 roku. Po śmierci Seuttera wydawnictwo przejął Tobias Conrad Lotter.

 

Mapa 6

Pełna nazwa: Regni Bohemiae, Ducatus Silesiae, Marchionatus Moraviae et Lusatiae Tabula Generalis sumtibus Ioh. B. Homanni S.C.M. Geograph. Norimbergae. ; Cum Privilegio Sac. Caes,. Majestatis.

Autor i datowanie: Johann Baptist Homman 1663-1724

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/789/2619267296/

 

Mapa Johanna Baptista Homanna z lat 1663-1724: (Lasen) - Łażany, (Sasterhausen) - Zastruże, (Wirben) - Wierzbna

 

 

Johann Baptist Homann (ur. 20.03.1664 r., zm. 1724 r.). Niemiecki rytownik, kartograf, były dominikanin, urzędnik. W 1702 roku założył w Norymberdze wielką wytwórnię map. Zapoczątkował epokę kartografii pomiarowej. Wykonał przeszło 200 map między którymi jest wielki atlas całego świata złożony ze 126 kart (wyd. 1716 r.).

 

Mapa 7

Pełna nazwa: Regnum Bohemia eique annexe Provinciae ut Ducatus Silesia, Marchionatus Moravia et Lusatia accuratissime delineata Michael Kauffer Junior fecit et Excudit.

Autor i datowanie: Michael Kauffer, 1673-1756

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/790/2619267295/

 

Mapa Michaela Kauffera z lat 1673-1756: (Lasen) - Łażany

 

Michael Kauffer (ur. 1673 r., zm. 1756 r.). Pochodzący z Augsburga niemiecki rytownik map i kartograf. Od 1720 roku zaczął przygotowywać dwie wersje mapy Czech autorstwa Johanna Christopha Müllera dla wydawnictwa Homanna. W kwietniu tego roku władze Pragi wynegocjowały z nim kontrakt, w ramach którego w ciągu trzech lat wygrawerowano szerszą wersję mapy, a w ciągu sześciu tygodni zmniejszono pojedynczy arkusz. Jednocześnie drukowane formularze nie były udostępniane publicznie. Mapa jednostkowa (tak zwana „mała” 464 x 546cm) znana jest pod nazwą "Regni Bohemiae in duodecim circulos divisae cum comitatu Glacensi et districtu Egerano conspectus generalis" (Augsburg 1720). Nie wiadomo, czy Kauffer wykonał na niej niepodpisaną alegoryczną dekorację. Duża mapa Müllera (25 arkuszy po około 482 x 550 cm) nosi nazwę "Mappa geographica Regni Bohemiae in duodecim circulos divisae cum comitatu Glacensi et districtu Egerano" (Augsburg 1722/23). Z czasem ta mapa stała się największym dziełem kartograficznym ówczesnej Europy. Otrzymała też pomniejszoną edycję, często nazywaną „średnią” (25 arkuszy po ok. 285 x 337 cm).

 

Mapa 8

Pełna nazwa: Regni Bohemiae, Dvc. Silesiae, Marchionatvvm Moraviae et Lvsatiae Tabula generalis ex mensurationibus geodeticis Mulleri, Wielandii aliorumque ad normam observationum astronomicarum adaptis deprompta et designata = Carte des Etats de Boheme, avec le Souverain Dvce de Silesie / a Tob. Majero Mathem. Cult. Edentibus Homan. Heredibus Norimbergae C. P. S. C. M. ; publiee par les Heritiers de Homann.

Autor i datowanie: Tobias Mayer 1723-1762

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/862/2619267293/

 

Mapa Tobiasa Mayera z lat 1723-1762: (Bockau) - Buków, (Lahsan) - Łażany

 

 

Tobias Mayer (ur. 17.02.1723 r., zm. 20.02.1762 r.). Niemiecki astronom, matematyk i kartograf, odkrywca libracji Księżyca. Był matematykiem-samoukiem, który opracował dwie rozprawy geometryczne, gdy w 1746 roku rozpoczął pracę w instytucie kartograficznym w Norymberdze. Opublikował wówczas swoje obliczenia dotyczące libracji Księżyca, czym zyskał renomę naukową, która doprowadziła go do nominacji na dziekana wydziału ekonomii i matematyki na Uniwersytecie w Getyndze w 1751 roku. Trzy lata później został kierownikiem obserwatorium uniwersyteckiego. W 1753 roku opublikował własne tablice słoneczne i księżycowe. Dwa lata później przedstawił rządowi brytyjskiemu zmieniony zestaw tabel, które okazały się wystarczająco dokładne, aby określić długość geograficzną na morzu z dokładnością do około pół stopnia. Londyńska edycja tabel (z 1770 roku) zawierała także metodę Mayera określania długości geograficznej na podstawie odległości kątowej między Księżycem a innym obiektem niebieskim, a także metodę korekcji błędów długości geograficznej spowodowanych refrakcją atmosferyczną.

 

Mapa 9

Pełna nazwa: Theatre de la Guerre en Austriche, Baviere, Souabe, le Tirol et le Pays aux Environs Chez J. Cóvens et C. Mortier. Qui vendent aussi Les Theatres de la Guerre de Flandres, Brabant du Haut Rhein, de l'Italie, de l'Amerique, des Sevennes, et toutes les Cartes en Grand Point Theatre de la Guerre en Baviere. Le Cercle de Franconie. Partie du Royaume de Boheme /.

Autor i datowanie: Johannes Covens 1722-1794

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/866/2619267292/

 

Mapa Johannesa Covensa z lat 1722-1794: (Sasterhausen) - Zastruże, (Lasen) - Łażany), (Wirben) - Wierzbna

 

 

Johannes Covens (ur. 1697 r., zm. 1744 r.). Holenderski kartograf i wydawca. Wspólnie w Cornelisem Mortierem (ur. 1699 r., zm. 1784), założył w Amsterdamie duże wydawnictwo kartograficzne "Covens & Mortier" (póżniej J. Covens & Son i Mortier, Covens & Son), które istniało do 1866 roku.

 

Mapa 10

Pełna nazwa: Konigreich Boheim Royaume de Boheme divisé en ses Quinze Cercles, ou Provinces / Chez l'Autor, Le Sr. Sanson d'Abbeuille geographe ordin.re du Roy. Avecq Privilege, pour vingt Ans.

Autor i datowanie: Nicolas Sanson 1600-1667

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/886/2619267254/

 

Mapa Nicolasa Sansona z lat 1600-1667: (Sasterhausen) - Zastruże, (Wirben) - Wierzbna

 

 

Nicolas Sanson (ur. 20.12.1600 r., zm. 7.08.1667 r.). Francuski geograf i kartograf. Był założycielem francuskiej szkoły kartograficznej (tzw. szkoły z Dieppe) oraz geografem Ludwika XIV. Stworzył wiernopowierzchniową siatkę kartograficzną dla całej Ziemi. Autor m.in. mapy Pomorza (w granicach dawnego księstwa pomorskiego) z 1654 roku.

 

Mapa 11

Pełna nazwa: Il Regno di Bohemia descritto sù l'Esemplare delle Carte Migliori All. Ill. Rmo. Sigre. e Prone Con. Monsig. Maffeo Farsetti Nobile Veneto Chierico della Rew. Camera Apost. &. Il Regno di Boemia uno de fioriti Pregi dell. Imperial Corona dell Augustissima Casa Austriaca, non habisogno di mia lode Josi che collamia debolezza nemetto in publico da Miei Torchi la Carta mi sento uolontariamte Sforzato d'implorare l'auttoreuole Patrocinio di Illma. con cui uenga difeso dalli Aristarchi e fatto degno come ambisco di apparire con ogni profondißimo Oßequio D. S. Ill. Rma. Hum. Diu. Obl. Ser. Dom. Rossi / da Giacomo Cantelli da Vignola Geographo del Sermo. Sr. Duca di Modena e dato in luce da Domenico de Rossi Erede di Gio. Giacomo de Rossi dalle sue Stampe in Roma alla Pace con priu. del S. P. questo di 20 Giugno 1691. Franc. Donia Messis Sculp.

Autor i datowanie: Giacomo Cantelli 1643-1695

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/923/2619267333/

 

Mapa Giacomo Cantelliego z lat 1643-1695: (Sasterhausen) - Zastruże, (Bucke) - Buków, (Wirben) - Wierzbna

 

 

Giacomo Cantelli da Vignola (ur. luty 1643 r., zm 30 listopada 1695 r.). Włoski kartograf i rytownik map, urodzony w Vignola. Kształcił się na Uniwersytecie Bolońskim. Od 1672 roku jego mapy wydawał Giovanni Giacomo de Rossi. Wczesne prace przedstawiały Ziemię Świętą, Persję imperium Osmańskie. W latach 80. XVII wieku pojawiły się mapy Lombardii, Królestwa Sycylii, Chin dynastii Qing, Tartary, Grecji, Moluków, Indii i części Europy. W 1685 roku Cantelli został kartografem nadwornym Francesco II d'Este, księcia Modeny. Opublikował znaną mapę Serbii z 1689 roku. Jego ostatnimi pracami była mapa Hiszpanii i północno-zachodnich Włoch z Delfinem i Prowansją. Zmarł w 1695 roku w wieku 52 lat.

 

Mapa 12

Pełna nazwa: Le Royaume de Boheme : Divisé en 17. Cercles ou Prefectures avec Partie de Misnie de Silesie et de Moravie &c. Tirré des meilleurs Autheurs / par I.B. Nolin Geographe Ordinaire du Roy.

Autor i datowanie: Jean-Baptiste Nolin, 1686-1762

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/036/971/2619267329/

 

Mapa Jeana-Baptista Nolina z lat 1686-1762: (Sasterhausen) - Zastruże, (Bucke) - Buków, (Wirben) - Wierzbna

 

Jaen-Baptiste Nolin (ur. ok. 1657, zm. 1708). Francuski kartograf i rytownik map. Praktykował u kartografa Françoisa de Poilly. Wkrótce został zaproszony przez włoskieg mistrza martografii Vincenzo Coronellego do rytowania jego własnych map. W 1694 roku został mianowany geografem i kartografem księcia Orleanu, Filipa II, aw 1701 roku króla francuskiego Ludwika XIV. Wiele map Nolina było opartych na wcześniejszych pracach Coronellego i geografa-amatora Jeana-Nicholasa de Tralage. W 1700 roku Nolin opublikował "Le Globe Terreste", mapę świata o wymiarach 125 × 140 cm, lecz po sześciu latach specjalna komisja orzekła, iż jest to plagiat mapy Claude Delisle. Nolin otrzymał wówczas nakaz zaprzestania tworzenia swojej mapy. Jean-Baptiste Nolin zmarł w 1708 roku. Jego syn Jean-Baptiste młodszy, wykonał atlas, który został opublikowany pośmiertnie w 1783 roku.

 

Mapa 13

Pełna nazwa: Neue und Accurate Geographische Post Land Karten des gantzen Königreichs Böhmen und Marggraffthum Lausitz sambt allerr angräntzenden Ländern.

Autor i datowanie: Johann Jakob Lidl, 1696-1771

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/037/003/2619267323/

 

Mapa Jahanna Jakoba Lidla z lat 1696-1771: (Sostehasen) - Zastruże, (Wirben) - Wierzbna

 

Johann Jakob Lidl (ur. 1696, zm. 1771 r.). Austriacki artysta, kartograf i grawer

 

Mapa 14

Pełna nazwa: Nova et accurata Descriptio Geographica Totius Regni Bohemiae, Eidemque incorporati Comitatus Glacensis nec non majoris partis trium Bohemiae confinium Circulorum Imperialium Franconici, mmirum Saxonici et Bavarici, in quibus omnes fere Episcopatus, Ducatus, et Principatus, in illis contenti, diligenlissime repraesentantur Hic accedit Exactissima Delineatio cunctarum stationum veredariarum locoruque praelio aliquô, aut singulari eventu memorabilium Operâ et Studiô Joannis Jacobo Lidlii Reg: ac Privil. Universit. Vienn. Chalcographi = Neue und Accurat verfaste Geographische Landt Karte deß gantzen König Reichs Böhmen sambt der dazu incorporierten Schlesischen Graffschafft Glatz. Wie auch einen großen Theil deren drey daran gräntzenden Hoch Löbl., Fränckischen, Chur Sächsischen und Chur Bayerischen Reichs Craysen Mit denen darin sich befündtenden Bisthumen, Herzogthumen, und allen anderen Lanschafften Sambt außführlicher Verzeichnung aller Post Straßen wie auch deren Örtern, bey welchen sich Zeit etlichen hundert Jahren her eine merckwürdige Schlacht ereignet. Mit sonderlichen Mühe und Fleiß an das Liecht gebracht durch J. J. Lidl Kön. Priv: und Unts. Kupfersticher in Wienn.

Autor i datowanie: Johann Jakob Lidl, 1696-1771

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/037/004/2619267322/

 

Mapa Johanna Jakoba Lidla z lat 1696-1771: (Wirben) - Wierzbna

 

Mapa 15

Pełna nazwa: Nova et accurata Descriptio Geographica Totius Regni Bohemiae Eidemque incorporati Comitatus Glacensis nec non majoris partis trium Bohemiae confinium Circulorum Imperialium Franconici, mmirum Saxonici et Bavarici, in quibus omnes fere Episcopatus, Ducatus, et Principatus, in illis contenti, diligenlissime repraesentantur. His accedit Exactissima Delineatio cunctarum stationum veredariarum locorumq; praelio aliquo aut singulari eventu memorabilium = Neue und Accurat verfaste Geographische Landt Karte deß gantzen König Reichs Böhmen sambt der dazu incorporierten Schlesischen Graffschafft Glatz. Wie auch einen großen Theil deren drey daran gräntzenden Hoch Löbl, Fränckischen, Chur Sächsischen und Chur Bayerischen Reichs Craysen Mit denen darin sich befündtenden Bisthumen, Herzogthumen, und allen anderen Lanschafften. Sampt außführlicher Verzeichnung alle Post Straßen, wie auch deren Örfern, bey welchen sich zeit etlichen Hundert Jahren hev eine merckwürdige Schlacht ereignet Mit sondersicher Mühe und Fleiß an das Liecht gebracht durch / Operâ et Studiô Joannis Jacobo Lidlii Reg. ac Privil. Universit. Vienn. Chalcographi ; J. J. Lidl Kön. Priv. und Unts. Kupferstecher zu Wienn.

Autor i datowanie: Johann Jakob Lidl, 1696-1771

Link bezpośredni do mapy: https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/037/005/2619267321/

 

Mapa Johanna Jakoba Lidla z lat 1696-1771: (Wirben) - Wierzbna

 

Posiadacie wiedzę na temat interesujących miejsc, budowli, a może znacie jakąś ciekawą historię ?? Podzielcie się z nami swoją wiedzą lub starociami z domowych strychów, głębokich szuflad oraz rodzinnych albumów. Wszelkie informacje, skany fotografii i dokumentów możecie przesyłać bez wychodzenia z domu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zobacz też:
1. Okolice Żarowa na XVII-XVIII wiecznych mapach ze zbiorów Biblioteki Ziemi Morawskiej, cz.1 
2. Okolice Żarowa na XVIII wiecznych mapach z atlasu Wielanda & Schubartha oraz zbiorów Uniwersytetu Karola w Pradze

 

Źródła i ilustracje:
1. Encyklopedia PWN, Tom 3, Warszawa 1991
2. Ritter, M. Seutter, Probst and Lotter: An Eighteenth-Century Map Publishing House in Germany., "Imago Mundi", Vol. 53, 2001, s. 130–135
3. B. Snoch, Górnośląski Leksykon Biograficzny. Suplement do wydania drugiego, Katowice 2006
4. M. van Delft, P. van d´Krogt, Atlas De Wit, Lannoo, Tielt 2012
5. https://www.raremaps.com/
6. https://rkd.nl/
7. https://www.encyklopedieknihy.cz/
8. https://www.britannica.com/
9. https://www.npg.org.uk/
10. https://www.libreriaperini.com/
11. https://www.geographicus.com/
12 https://www.persee.fr/

Opracowanie
Bogdan Mucha

© 2022 Żarowska Izba Historyczna

Monday the 20th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.